ÅSIKT

Det är inte bara poliser som ska utreda brott

Debattörerna: Med fler civila förundersökningsledare frigörs poliser till våra gator och torg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Om hälften av förundersökningsledarna hade varit civila skulle det frigöras poliser att bemanna, lågt räknat, minst 54 radiobilar dygnet runt, året runt, över hela landet, skriver Angelica Hultgren och Johanna Mattsson.

DEBATT. I stadskontorets rapport ”Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet” står att läsa att vi har 6 785 poliser som arbetar i brottsförebyggande och ingripandeverksamheten.

För oss som arbetar aktivt med frågorna inom polisen varje dag är detta ingen nyhet men helt klart för få poliser i den yttre verksamheten.

ST inom Polisen vill att polismyndigheten ska arbeta mer med rätt kompetens på rätt plats. Vi vill att man ska utnyttja resurserna på ett effektivt sätt så att vi tillsammans kan utvecklas till en modern och effektiv polismyndighet.

Vi ser fram emot att växa med 10 000 polisanställda fram till 2024, men ökningen av personal måste göras klokt och genomtänkt.  2015 gick lagändringen igenom att du inte längre måste vara polis för att driva en förundersökning inom polisen, ändå har vi inte kommit längre på tre år än att 20 av våra 2 730 förundersökningsledare är civila.

Vi menar inte att alla 2 730 förundersökningsledare ska vara civila, hade hälften av dem varit civila hade det frigjorts poliser att bemanna, lågt räknat, minst 54 radiobilar dygnet runt, året runt, över hela landet. Den ökningen skulle bidra till 7,7 radiobilar extra per polis region.

Endast 21 procent av utredarna inom polismyndigheten är anställda med annan bakgrund än polis, hade man ökat antalet civila utredare hade man i den verksamheten kunnat frigöra flertalet poliser. 

Det krävs inte att man är polis för att vara utredare, vi fick våra första civila utredare 1965, ändå går utvecklingen så sakta.

Rätt kompetens på rätt plats. Vi ser att polismyndigheten i dag anställer poliser på funktioner som inte kräver varken polismansbefogenhet eller polisär erfarenhet, exempel på detta är gruppchefer inom receptionsverksamhet, pass, beslag, hittegods, arrest, hr, it, kommunikation och Polisens kontaktcenter för att nämna några.

Vi ser även att vi har en väg kvar att vandra på våra regionsledningscentraler där de fortfarande finns en hel del poliser som sitter som operatörer. 

Trots den så kallade ”poliskrisen” fortsätter polismyndigheten att arbeta i gamla hjulspår. Vi anser att de begränsade antalet poliser vi har i dag ska användas i den verksamhet där behovet är som störst. Målet med omorganisationen är att vara närmare medborgarna, ju färre poliser på gatan, desto längre ifrån allmänheten kommer vi.


Angelica Hultgren & Johanna Mattsson, Fackförbundet ST inom Polisen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM