Svenska värderingar ska gälla i domstolen

SD: Orimligt att mannen som planerade gifta sig med 13-åring frias

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är självklart helt orimligt att vår lagstiftning ska utgå från vad som gäller i andra kulturer, skriver Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson efter domen i Hovrätten förra veckan.

Foto: TT
DEBATT

DEBATT. I förra veckan kom Hovrättens dom mot det föräldrapar som stod åtalade för äktenskapstvång, efter att ha skrivit avtal om att gifta bort sin 13-åriga dotter med en 10 år äldre man.

Trots att ett äktenskapskontrakt upprättats, där rättigheter och skyldigheter för makarna specificerats noga, och sedan signerats av både flickans pappa och den blivande maken, så finner varken Tingsrätten eller Hovrätten att det går att styrka att äktenskap ingåtts. Äktenskapet anses inte som fullbordat eftersom något samlag inte hann äga rum.

Flickan missgynnas alltså i domstolen för att hon lyckades fly innan hon blev våldtagen. Detta är en direkt anpassning till helt andra värderingar än svenska, när rätten framhåller samlaget som avgörande för äktenskapets giltighet.

Den enda rimliga tolkningen är att om det finns ett äktenskapskontrakt, som det finns i detta fall, så borde det vara mer än tillräckligt för att bevisa att både flickans pappa och den tilltänkta brudgummen gjort sig skyldiga till äktenskapstvång.

Det anser dock inte Hovrätten, utan hänvisar istället till att de enligt lagen ska utgå ifrån vad som gäller inom den grupp som berörs, i det här fallet muslimer från Syrien. Det är alltså inte vår bedömning här i Sverige som ligger till grund för huruvida ett brott har begåtts, utan gruppen själv som bedömer om flickan ska anses vara gift eller inte, vilket de tydligen anser att flickan först är efter att ett samlag fullbordats.

Det är självklart helt orimligt att vår lagstiftning ska utgå från vad som gäller i andra kulturer.

Om man i Sverige skriver ett äktenskapskontrakt gällande en 13-årig flicka med avsikt att gifta bort henne mot sin vilja, måste det alltid beaktas som ett grovt brott oavsett vilken etnisk eller religiös grupp man råkar tillhöra.

Vilka regler som gäller i ursprungslandet är enligt oss helt irrelevant då brottet begåtts i Sverige och man har en skyldighet att anpassa sig till vårt samhälle om man väljer att leva här. Vi lägger vi stor vikt vid kvinnors och barns rättigheter att bestämma över sina egna liv. Lagen ska vara lika för alla i Sverige och ett brottsutsatt barn ska ha samma rätt till upprättelse oavsett ursprung eller föräldrars bakgrund.

Mannen, som velat gifta sig med barnet, frias helt, då han påståtts inte ha vetat att flickan inte ville gifta sig med honom, trots att hon var 10 år yngre och ett barn. Hovrätter dömer förvisso föräldrarna för förberedelse till äktenskapstvång.

Rätten uppger att det saknas rättspraxis för straffvärdet men att brottet helt klart är allvarligt. Trots det lägger man sig långt under maxstraffet på fyra år och dömer till sex månaders villkorlig dom. I de fall som detta när det finns tydliga inslag av hederskultur, hot och tvång, borde naturligtvis straffet vara betydligt hårdare.

Flickan, som flytt från sina föräldrar och nu lever under skyddad identitet på hemlig ort, har antagligen fått sitt liv förstört för alltid och det genererar inte ens fängelse för de skyldiga. Hur är det möjligt i ett land som Sverige? Vi borde i stället sätta ner foten och markera tydligt att detta inte är tillåtet.

Det är brottslingarna som ska straffas och inte offren. Vår förhoppning är att målet nu går vidare till prövning i Högsta domstolen för att en gång för alla klargöra att äktenskapstvång, liksom andra hedersrelaterade brott, bör betraktas som allvarliga och inte är accepterad i vårt land. I Sverige ska svensk lag gälla och vara lika för alla oavsett ursprung.


Angelica Lundberg, riksdagsledamot (SD)
Mikael Eskilandersson, riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Andelen könsstympade är rekordhög i Sverige

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Män som är gifta med småflickor ska straffas

Publisert: