Debatt

Ert förslag förtjänar lägsta betyg, Alliansen

Installatörsföretagen: Nedlåtande att tro att hantverksyrken kan göras av ”vem som helst”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är elektrikern och elfirman som ansvarar för att elen i ditt hem är säker och installerad enligt alla normer. Att antyda att det är ett jobb som vem som helst klarar är helt fel, skriver Installatörsföretagens vd Ola Månsson.
Det är elektrikern och elfirman som ansvarar för att elen i ditt hem är säker och installerad enligt alla normer. Att antyda att det är ett jobb som vem som helst klarar är helt fel, skriver Installatörsföretagens vd Ola Månsson.

DEBATT

DEBATT. Alliansens utbildningspolitiska utspel den 10 april innehåller många bra förslag, men också ett riktigt dåligt. Det handlar om den tvååriga yrkesskolan för obehöriga till gymnasiet som de nu går fram med.

Det tankegods som ligger till grund för detta förslag är oss helt främmande. Det handlar dels om en statisk syn på arbetsmarknaden men också om en nedlåtande och felaktig uppfattning om att yrken som inte kräver akademisk examen kan utföras av vem som helst.

Våra medlemmars anställda, det vill säga elektriker, VVS-montörer och övriga installatörer är skickliga specialister som självständigt planerar sitt arbete och kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt utförande. Svenska hantverkare har, och avkrävs, en yrkesskicklighet som få förstår.

Det är elektrikern och elfirman som ansvarar för att elen i ditt hem är säker och installerad enligt alla normer. VVS-montören har samma ansvar för att se till att installationerna inte orsakar skador och att den uppfyller avsedd funktion. Kraven är högt ställda och förväntas att öka i takt med att digitalisering och teknikinnehåll i yrket ökar. Det här är ett ansvar som kräver anställda med huvudet på skaft.

Vi behöver dessutom bli fler, bland våra medlemsföretag upplever 19 av 20 att det är svårt eller mycket svårt att få tag på kompetent personal. Här vill vi betona ordet kompetent. För långt ifrån alla som går yrkesprogrammen uppfyller detta kriterium. Medlemsföretag inom VVS-branschen uppger att i en klass på VVS- och fastighetsprogrammet är bara en handfull anställningsbara som lärlingar. Inom el- och energiprogrammet finns paradoxen att fler utbildas än anställs, trots en stor brist.

Detta beror till stor del på att många av de som söker sig till utbildningarna har en felaktig bild av dem. Unga berättar för oss om studie- och yrkesvägledare som slentrianmässigt råder studietrötta elever att söka sig till yrkesprogrammen samtidigt som vi hör exempel på de som avråder ambitiösa elever från att gå dessa utbildningar.

Branschen skriker efter arbetskraft. Vi behöver anställa 10 000 installatörer här och nu, bara de har rätt kompetens. Staten står i dag för både utbildning och studiestöd för den som vill förkovra sig i historisk filosofi men varken eller till den som efter gymnasiet önskar bli elektriker eller VVS-montör. Yrkena vi erbjuder i vår bransch är bra arbeten, men tyvärr drömmer alltför få 14-åringar om dem.

Det behövs därför vägar för vuxna, med fullgjorda gymnasiestudier, in i hantverksyrkena. Detta är vuxna som ofta lämnar efter sig ett annat, enklare första jobb till någon annan. Installatörsföretagens förslag om företagslärling, där företag i hantverksbranschen kan anställa en person utan yrkesutbildning, möjliggör just detta. Förslaget går ut på att lärlingen får en riktig lön och staten i sin tur står för att under två år parallellt med anställningen stå för den teoretiska utbildningen. Den stora skillnaden mot dagens lärlingssystem är att hantverksyrkena öppnas upp för alla åldrar, och att rekryteringen sker först. Sen kommer utbildningen. Det är tvärtemot dagens system.

Förslaget om att sänka kraven på de antagna, på utbildningen, och i förlängningen på branschen, förtjänar lägsta möjliga betyg. Fokusera på att skapa vägar in i bristyrkena för vuxna i stället. De enkla jobben finns, men inte i vår bransch.


Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en del av Svenskt Näringsliv.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

LÄS VIDARE

DEBATT. Hat och rädsla splittrar oss – men vi har ett val

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning

Svenskt Näringsliv

Ola Månsson