Därför sommarjobbar jag inte inom vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Skapa en mer hållbar arbetsmiljö istället för att släcka bränder

Sjuksköterskestudenten Mikael Öström skriver om varför han väljer bort att arbeta i vården i sommar. I framtiden vill han se en mer effektiv vård som tar tillvara på sina resurser.

DEBATT. Vården är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och det är av yttersta vikt att den fungerar året runt. Men nu är verkligheten en annan, vilket bevisas av att jag, som sjuksköterskestudent, väljer bort att arbeta inom vården under sommaren.

När det gäller sommarjobb är lönen det viktigaste för mig som student. Jag har två barn och bor i en villa, och de pengar som blir över lägger jag på hög för att använda under terminen. Men vården kan inte få mig som sommarvikarie eftersom lönen är för låg. Det blir skillnad när jag är färdigutbildad och kan jobba året om, men nu har jag bara tre månader på mig att dra in så mycket jag kan för att sedan hushålla med det i nio månader.

Den andra biten är arbetsmiljön. Det blir stressigt för alla – ordinarie personal som ska axla allt ansvar, ”nya” som är stressade för att de inte vet alla rutiner, patienter som känner av att personalen är stressad och påfyllning av material som halkar efter. Varje sommar handlar om att släcka bränder.

Eftersom det blir likadant varje år så borde det finnas ett effektivare flödesschema där vårdköer, operationer och andra behandlingar läggs från september till maj. Vård som inte kan anstå, trauma, kroniska sjukdomar o.s.v. kommer alltid att finnas – men det vi kan planlägga bör alltid ligga utanför semesterperioderna. När juni kommer ska alla operationer vara klara och vårdköerna skall vara på noll.

Detta borde medföra att vi har mer ordinarie personal tillgänglig för att täcka upp på t.ex. akuten.

På vissa ställen har akuten stängt efter klockan 21 på sommaren. Ska jag tolka det som att det helt plötsligt är helt okej att äventyra människors liv och stänga akuten? När patientsäkerheten används som ett påtryckningsmedel i debatten om sjuksköterskors strejkrätt blir dubbelmoralen monumental.

Varför fångar inte vården upp studenter tidigare? Sjukhusen runt om i landet har som policy att vänta tills studenten har gjort fyra terminer. Varför inte fånga upp studenterna tidigare? Hade de plockat upp mig under min första praktikperiod skulle de fått en kollega med erfarenheter från äldreomsorgen, öppenvården i psykiatri, handikappomsorgen, vård av missbrukare, barnomsorgen och ett vårdbiträde med omvårdnadserfarenhet sedan mer än 20 år tillbaka. Men tydligen är det viktigare att se kompetensen på ett papper som säger fyra terminer – inte vad människan framför dig har för värdefulla erfarenheter som kan komma vården till gagn. Det synsättet gör att vården fallerar. Som sjuksköterska är det viktigt att se hela människan, men om vi inte ens ser varandra hur ska vi då kunna tro på vården?

Det finns folk som vill arbeta och förmodligen kan göra ett bra omvårdnadsarbete, men vården vet inte hur de ska gå tillväga för att knyta dem till sig. Arbetsgivarna behöver bli intresserade, se potentialen i individen, planera och göra ett bättre flödesschema. Med ett bra arbetssätt och en rimlig arbetsmiljö uppstår inte problemen – då skapas lojala personer som trivs med sitt jobb och uträttar mer än vad arbetsgivaren betalar för.

Mikael Öström, sjuksköterskestudent

Publisert: