Burka och niqab är symboler för förtryck

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Beslöjade kvinnor förvägras ett självständigt liv

För att slå vakt om svensk jämställdhet behöver vi liksom Frankrike ta ett nationellt beslut om att förbjuda heltäckande klädsel på offentliga platser, skriver debattören.
För att slå vakt om svensk jämställdhet behöver vi liksom Frankrike ta ett nationellt beslut om att förbjuda heltäckande klädsel på offentliga platser, skriver debattören.

DEBATT. Heltäckande klädsel såsom burka och niqab är inte en religiös symbol. Det är ett uttryck för kvinnoförtryck och en förlegad syn på kvinnans roll i förhållande

till mannen. Den kamp som pågår i Sverige i form av hedersrelaterat våld och begränsat livsutrymme för kvinnor är på liv och död. Det svenska samhället har inte tagit det ansvar som alla borde avkräva av oss politiska företrädare – oavsett parti.

Jag har ännu inte sett några nationellt genomförda lagförändringar som på riktigt gör skillnad för de flickor och kvinnor som idag förvägras ett självständigt liv. Det är hög tid att agera.

1. Vi ska vara stolta över att Sverige är ett land där alla kan utöva sin religion - men den möjligheten får aldrig inkräkta på en annan människas frihet eller gå emot

svenska lagar. Det är en sak att kunna tro vad man vill men det är en helt annan sak att kunna utöva sin religion i allt som man gör.

Europarådets resolution är tydlig med att ”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för kränkningar av kvinnans rättigheter” och att alla länder i Europasamarbetet ”måste bekämpa religiöst betingade stereotyper av mannens och kvinnans roller”.

Därmed anser jag att vi tryggt kan vila i att även Europarådet fastslagit att jämlikhet alltid står över religionsfrihet. Sverige är redan ett sekulärt samhälle – det är ett tungt vägande skäl att sätta lagen över religionsfriheten.

2. Låt oss vara enade om att varken niqab eller burka är ett sätt att utöva någon religion. Dessa dräkter har enbart syfte att manifestera kvinnans lägre status

gentemot mannen. Kvinnan skall dölja sin kropp som ett uttryck för blygsel och förminskande av sin sexualitet. Inom traditionen stärks mannens position av att hans

kvinna döljer sin person och sin kropp när andra män tolkar den täckta kvinnan som hedersam och följsam.

3. Svenska skolan är folkrätts- och grundlagsskyldig att verka för- och lära ut jämställdhet. Trots detta accepterar Skolverket fortfarande att flickor bär slöja i

skolan. Politiker ser passivt mellan fingrarna på myndighetens agerande. Det är enligt skollagen "upp till varje enskild lärare att fatta beslut om slöjan kan störa

undervisningen". Detta uttrycker en politisk undfallenhet jag inte kan ställa mig bakom.

För mig handlar det inte om huruvida slöjan ”stör undervisningen”. Slöjan ärett uttryck för att begränsa och sexualisera flickor. Denna sexualisering och begränsning hör inte hemma i svenska klassrum.

För att slå vakt om den svenska jämställdheten behöver vi liksom Frankrike ta ett nationellt beslut om att förbjuda heltäckande klädsel på offentliga platser. Den

positiva konsekvensen av det blir ett förbud mot niqab och burka i offentliga rum.

Dessutom bör vi ta ytterligare ett steg i skollagen så att flickor aldrig tillåts diskrimineras i sin jämställdhet gentemot pojkar. Därmed ska alla typer av beslöjning förbjudas i skolan.

Du kan hävda att slöjan handlar om religion. Jag hävdar att den står för och tar sitt ursprung i kulturella, traditionella och patriarkala strukturerar som skambelägger och sexuellt förtrycker kvinnor. I Sverige ses varken män eller kvinnor enbart som företrädare för sitt kön. Vår identitet är så mycket mer än sexualitet. Vi möts som

jämlikar utifrån fria och individuella val av vem vi vill vara. Allt annat är omodernt, diskriminerande och hör inte hemma i ett land som har kämpat för jämlikhet i över

hundra år.

Det är vårt ansvar att se till att alla kvinnor i Sverige får ta del av det som hittills uppnåtts i svenskt jämställdhetsarbete.

Sophia Jarl

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN