Inte särskilt reko om alla odlar eko

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Staffan Danielsson (C): SNF:s eko-kampanj svartmålar svenskt jordbruk

Staffan Danielsson.
Staffan Danielsson.

Jag och Centerpartiet har alltid kämpat för att svenska åkrar och betesmarker ska användas till resurshushållande produktion av främst mat, och inte läggas ned och ersättas av import från länder med sämre miljö- och djurhänsyn.

Idag hungrar redan 800 miljoner människor och befolkningstillväxten gör att FAO beräknar att jordbruket måste öka sin matproduktion till 2050 med över 70 procent. En massiv övergång till ”ekologiskt” skulle istället minska produktionen av mat i världen med 30-40 procent vilket skulle ge kaos. Däremot är eko en viktig marknadsnisch som har potential.

Tack vare gott stöd från marknad och politiker har Sverige ett av världens största ekojordbruk som mångdubblats på några decennier och står för 4-5 procent av produktionen. Däremot har det dominerande jordbruket kraftigt minskat sin mjölk-, nöt- och grisköttsproduktion medan importmaten fördubblat sin andel av konsumtionen från 25 till snart 50 procent.

Den anrika Naturskyddsföreningen borde tillsammans med LRF och andra goda krafter stå på barrikaderna för att vända denna alarmerande utveckling. Tyvärr har SNF blivit allt extremare i sina uppfattningar på t ex jordbrukets område och inriktar sig bara på att ”allt ska vara eko”. Dess ordförande talar föraktfullt och utan respekt om ”det svenska giftjordbruket”. I samma linje går den stora kampanj man nu driver för att Sveriges, och säkert världens, jordbruk helt borde bli "ekologiskt", dvs upphöra med mineralgödsel, med alla kemiska bekämpningsmedel och helt avstå från gentekniken för att utveckla nya växtsorter som t ex kan ta fram eget kväve, stå emot det fruktade potatisbladmöglet eller klara svår torka.

Jag anser det ansvarslöst att intala medborgarna att detta skulle vara möjligt. Och jag är chockad över hur SNF i sin kampanj svartmålar det svenska ”o-ekologiska” jordbruket genom att koppla det till t ex benfrakturer, nervstörningar, övergödning och hälsoskador. Många tar till sig SNFs budskap och misstror då både jordbruket och myndigheterna.

Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Det ena använder mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel, det andra kör mera dieseltraktor och laddar jorden med kväve från grödor och stallgödsel som löper större risk att läcka. Jag har respekt för båda koncepten men det har tyvärr inte SNF, vilket är djupt beklagligt.

Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i SNF. Tänk till, SNF, och gör det möjligt!

Staffan Danielsson

Publisert: