ÅSIKT

Svårt sjuka tvingas inte jobba i skogen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen: Vi ger dem som står längst från arbetsmarknaden en chans

Aftonbladet och andra medier har granskat Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens samarbete kring arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.

Vi, både Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen, vill klargöra att vi ser det här som en viktig satsning där vi ger människor som står längst från arbetsmarknaden en ny chans.  De får utbildning, handledning och arbete med avtalsenlig lön under ett år. Tanken är att de sedan ska stå bättre rustade att få ett jobb. Det handlar om nya kunskaper, erfarenheter, referenser och kontakter.

Vi är medvetna om att ett jobb i skogen inte passar alla. Men Skogsstyrelsen är villig att erbjuda en säker och meningsfull sysselsättning även åt dem som kan behöva stöd för att klara jobbet.

Arbetsförmedlingen gör alltid en individuell bedömning när deltagarna väljs ut. Många har varit arbetslösa länge, uppåt tio år. De kan ha funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, sakna utbildning eller arbetslivserfarenhet från Sverige. Därför startar vi med ett halvt års introduktion som innehåller både utbildning och praktik. Även under anställningstiden erbjuds stöd i form av handledning och hjälpmedel.

Vi vill vara tydliga med att vi inte väljer bort någon bara för att han eller hon behöver stöd som kan innebära höga kostnader. En poäng med projektet är att stötta just dem som inte klarar att jobba för fullt från dag ett. Men det innebär inte att svårt sjuka tvingas jobba i skogen, så som det har framställts i media. Deltagarna ska självklart ha nytta av att delta i projektet och kunna vara med utan att riskera sin egen eller andras säkerhet.

I dag finns 1 100 deltagare i projektet, som tidigare varit inskrivna i Arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. De arbetar med sådant som upprustning av leder och rastplatser i friluftsområden, inventeringar av skogsmark och skötsel av kulturlämningar. Viktiga arbetsuppgifter som annars inte skulle ha blivit utförda.

De utvärderingar som hittills har gjorts visar att sju av tio deltagare är nöjda. Många vittnar om att de trivs med att arbeta utomhus i skogen och är glada över att ha ett jobb. De upplever att de har fått en ny chans i livet.

Det har också framförts kritik i media mot projektets höga startkostnader innan deltagare är på plats. Dessa beror på att Skogsstyrelsen behöver vara väl förberedda redan när de första deltagarna kommer. Arbetsledare ska utbildas, lokaler, fordon och annan utrustning ska anskaffas. Detta för att ge deltagarna en så bra start som möjligt.

Med vår gemensamma satsning får även de människor som står långt från arbetsmarknaden en chans - och det är det viktiga.

Clas Olsson

Tf generaldirektör Arbetsförmedlingen

Monika Stridsman

Generaldirektör Skogsstyrelsen