Så räddar Sverige 50 000 kvinnors liv

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Bildt och Carlsson: Svenskt bistånd ska hjälpa dem som drabbas hårdast: kvinnor och barn

HALV MILJARD TILL KVINNOR OCH BARN Svenskt bistånd ska rädda livet på 50 000 kvinnor och 250 000 barn, skriver debattörerna. På bilden: biståndsminister Gunilla Carlsson i Sudan.
Foto: Lotte Fernvall
HALV MILJARD TILL KVINNOR OCH BARN Svenskt bistånd ska rädda livet på 50 000 kvinnor och 250 000 barn, skriver debattörerna. På bilden: biståndsminister Gunilla Carlsson i Sudan.

I dag dör ungefär 1 000 kvinnor och flickor till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. I morgon också. Och dagen efter det likadant. Hela 99 procent av dessa dödsfall sker i världens fattigaste länder.

Siffran är ännu mycket högre om man räknar in de kvinnor som dör till följd av till exempel osäkra aborter, av att den blivande mamman utsätts för våld, tvingas föda barn mitt i en konfliktsituation, har könsstympats eller helt enkelt är för ung för att hennes kropp ska kunna klara av en födsel.

Cirka 210 miljoner kvinnor och flickor i världen blir gravida årligen. Av dessa drabbas över ­åtta miljoner av komplikationer i samband med gravidi te t och förlossning.

I Sverige är antalet kvinnor som dör med koppling till dessa frågor i genomsnitt tre per år. I Sverige innebär en graviditet inte sjukdom och död, utan är en helt naturlig del av livet.

Men skillnaderna är inte bara en fråga om fattigdom och bristande hälsa. Det handlar också om att kvinnor och flickor hindras att åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter i samma utsträckning som män och pojkar. Detta gäller i synnerhet kvinnors rätt att röra sig fritt och att bestämma över sina egna kroppar, sexualitet och barnafödande. Den höga mödradödligheten och våldet mot kvinnor är en av vår tids största skamfläckar.

Detta är oacceptabelt. Vi vet att det är politiskt och tekniskt möjligt att minska mödradödlighet och vi vet vad som krävs: utbildade barnmorskor, tillgång till preventivmedel, undervisning om sexualitet och samlevnad, säkra aborter samt adekvat mödra- och neonatal hälsovård.

Det främsta ansvaret ligger givetvis hos de olika ländernas regeringar. Vi är dock beredda att ge det stöd som fordras. I dag tar vi emot RFSU för att lyssna på förslag och idéer om hur regeringen kan bli ännu bättre på detta.

Av de åtta så kallade millenniemålen som fastställdes av FN år 2000 behövs ytterligare satsningar för att nå mål 4 och 5, som handlar om att minska barn- och mödradödligheten.

Vi har satt upp svenska mål inom ramen för dessa millenniemål. Det handlar om att:

Svenskt bistånd ska rädda livet på 50 000 kvinnor fram till 2015.

Svenskt bistånd ska rädda 250 000 barn fram till 2015.

Vi ska satsa minst en halv miljard kronor årligen för att bidra till att minska barnadödligheten.

I Bangladesh har antalet barn per kvinna minskat dramatiskt. Att föda färre barn har inne­burit förbättrad mödrahälsa och lett till att såväl flickors skolgång som kvinnors arbetsmarknadsdeltagande nästan har fördubblats.

Ökad tillgång till mediciner för hiv-smittade gravida kvinnor har lett till färre dödsfall och till att fler än 350 000 nya hiv-­infektioner bland barn har kunnat undvikas.

Alltför många länders rege­ringar saknar en genuin vilja att investera i kvinnors hälsa, inklusive i deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Detta är ett stort problem som äventyrar inte bara individers och familjers möjligheter och framtid. Det handlar om hela nationers utsikter att ta sig ur fattigdom genom en demokratisk utveckling som omfattar hela befolkningar.

Därför kan vi inte bara göra detta till en biståndsfråga – det handlar om fred och ekonomisk utveckling i stort. På olika plan agerar Sverige för att förebygga och lösa konflikter. När vi skickar svenska soldater och poliser utomlands gör vi det för att vi vill hjälpa dem som oftast drabbas hårdast av konflikt och krig: kvinnor och barn.

Vi måste arbeta med att ändra attityder, bland annat genom att stödja individer och organisationer som arbetar med att försvara kvinnors rättigheter och hälsa. Vi har alla en möjlighet och ett ansvar.

Carl Bildt

Gunilla Carlsson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN