Debatt

Vi måste respektera alla sorters familjer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anna König Jerlmyr (M): När Pride är över får vi inte glömma arbetet för tolerans mot hbtq-personer

Regnbågsfamiljer.
Regnbågsfamiljer.
Anna König Jerlmyr, moderaternas gruppledare i Stockholm.

I Sverige ska alla känna trygghet i sig själva och i samhället. Men mer behöver göras för att fler ska känna sig trygga och inte begränsas av vare sig normer eller diskriminering. Nya Moderaternas arbetsgrupp, Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige, har bland annat särskilt sett över situationen för HBTQ-personer.

Politiken kan inte avskaffa fördomar eller homofobi genom lagstiftning men vi är medvetna om lagstiftningens normerande makt. Det är därför hög tid att ta fler steg för att alla familjer i Sverige ska få vara just familjer. Att könet på den du förälskar dig i aldrig ska avgöra er möjlighet att bilda ett liv tillsammans. Mot bakgrund av detta presenterar vi i arbetsgruppen ett antal förslag vi anser att Moderaterna bör verka för:

* Ensamstående kvinnor bör få möjlighet till assisterad befruktning

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har lämnat förslag om att ensamstående kvinnor ges möjlighet till insemination och befruktning utanför kroppen inom den svenska hälso- och sjukvården i motsvarande utsträckning som gifta, registrerade partners och sambos har i dag. Utgångspunkten ska också vara att barn till ensamstående kvinnor, som kommit till via assisterad befruktning, bara får en rättslig förälder, modern. Arbetsgruppens uppfattning är att riksdagen nu skyndsamt bör gå vidare med frågan och ge ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning.

* Tillåt reglerat surrogatmödraskap.

En modern familjepolitik måste utgå ifrån att familjer är olika men har samma grundläggande värde. Även om surrogatmoderskap berör svåra gränsdragningar och frågeställningar vill vi göra ett ställningstagande för att reglerat surrogatmoderskap ska vara tillåtet i Sverige.

* Öppna upp för embryodonation.

I dag är så kallad embryodonation tillåtet i flera andra länder. Det innebär att par som fått frysta embryon över i samband med provrörsbefruktning kan donera dessa till någon annan. Då barns band till föräldrar inte uteslutande skapas av genetik, utan av känslor och anknytning, så bör kravet på genetisk koppling vid assisterad befruktning slopas och embryodonation tillåts i Sverige.

* Låt föräldrar vara föräldrar.

Trots att familjer ser olika ut kan barn fortsatt enligt lagstiftningen enbart ha två juridiska föräldrar. Barn som kommit till i situationer där det är står klart att det initialt har handlat om fler än två föräldrar – till exempel att två samkönade par har skaffat barn tillsammans – är ett tydligt exempel på varför denna fråga bör utredas för att se över om samtliga föräldrar också kan vara juridiska vårdnadshavare till barnet. Detta med barnets bästa som utgångspunkt. Det är även angeläget att se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkringen. Detta skulle kunna underlätta för exempelvis stjärnfamiljer.

Den senaste tiden har städer runt om i hela Sverige färgats av glädje och regnbågsfärger. Just nu pågår Stockholm Pride. Men när manifestationerna är över får vi inte glömma alla de som ännu inte känner sig trygga, med att vara sig själva eller över sina förutsättningar att bilda familj. Därför presenterar vi i arbetsgruppen ett antal förslag som kan vara viktiga steg för att alla familjer ska kunna vara just familjer.

Anna König Jerlmyr

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Hbtqi

ÄMNEN I ARTIKELN

Hbtqi

Anna König Jerlmyr

Familjepolitik