Moderaterna måste lämna tydliga besked

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S och MP: Att skapa politisk osäkerhet mitt i en kris är oansvarigt

Jonas Eriksson (MP) och Tomas Eneroth (S).
Jonas Eriksson (MP) och Tomas Eneroth (S).

DEBATT. I dag är det partiledardebatt i riksdagen. De borgerliga partierna har genom sitt agerande återigen skapat en osäkerhet kring de parlamentariska förutsättningarna för nästa års budget.

Vi menar att det är oansvarigt i ett läge när Sverige står inför stora utmaningar inte minst på grund av den internationella flyktingkrisen. Vi hoppas dock att det nya läget ska öppna upp för mer samarbete och förutsätter att de borgerliga partierna agerar enligt praxis och att regeringens budget därmed antas av Riksdagen. Allt annat skulle få mycket svåra konsekvenser.

I dagens partiledardebatt kommer det tydligt framgå vilka alternativen är.

Sverige står inför stora utmaningar och behovet av investeringar är stort. Regeringens budget innehåller därför investeringar för fler jobb, ökade skolresultat, höjda ambitioner i klimatarbetet och ökade resurser till välfärden. Mot det står oppositionens olika budgetförslag som innehåller stora nedskärningar.

Många av regeringens investeringar i till exempel bostadsbyggande, höjda lärarlöner, lokala klimatinvesteringar och extra resurser till sjukvården skär de borgerliga partierna ner på i sina olika budgetförslag för att ha råd med dyra skattesänkningar. Flera borgerliga partier skär i sina budgetförslag också ned på regeringens ökade resurser till kommunerna för att hantera etableringen av nyanlända flyktingar.

I några av de borgerliga partiernas budgetmotioner finns också välkomna förslag. Folkpartiet vill till skillnad från de andra partierna höja lärarlönerna. Centerpartiet delar regeringens höjda ambitioner för investeringar i yrkeshögskola och yrkesvux. Men det finns inget samlat borgerligt alternativ till regeringens budget. Slår man ihop de borgerliga partiernas olika förslag skulle det innebära skattesänkningar på 64 miljarder och nedskärningar på runt 40 miljarder.

Moderaterna föreslår nedskärningar på traineejobb där ungdomar ska få en första fot in på arbetsmarkanden. De skär ner på regeringens satsning på lärarlöner som innebär i genomsnitt 3000 kronor mer i månaden för 60 000 lärare. De skär ner en miljard på anslagen till landstingen för hälso- och sjukvård. Och de skär ner på i stort sett alla investeringar i miljö- och klimat.

Deras förslag innebär mer av samma politik som de har prövat under åtta års tid. Resultatet blev högre arbetslöshet, sjunkande skolresultat, större bostadsbrist och stora brister i välfärden.

Moderaterans oförmåga att lämna ett tydligt svar på frågan om hur de kommer att agera i riksdagens budgetomröstning skapar en osäkerhet. Det skapar osäkerhet för kommuner och byggföretag som står inför att bygga bostäder, för skolor som står inför att ta emot fler nyanlända elever och för landstingen och sjukvården som behöver anställa mer personal.

Sveriges investeringsbehov är stort. Det kan inte vänta. Vi står dessutom mitt i en internationell flyktingkris. Att skapa politisk osäkerhet i det läget är oansvarigt. I dagens partiledardebatt krävs tydliga besked från moderaterna.

Tomas Eneroth

Gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Jonas Eriksson

Gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen

Publicerad: