Debatt

Skapa ett gott klimat – också för företagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

C: Regeringen måste låta klimatarbetet gå hand i hand med jobbtillväxten

Här byggs elbilen Tesla.

Foto: Stefan Mattsson

DEBATT. Klimattoppmötet i Paris är över. Efter många års arbete, där bland annat de tidigare miljöministrarna Lena Ek (C) och Andreas Carlgren (C) varit med och lagt grunden, fick vi till slut ett globalt klimatavtal på plats. Världen bekräftar nu sin vilja att komma så långt som möjligt under två graders uppvärmning. Enligt avtalet ska alla länder bidra och det ska ske en översyn vart femte år.

Det har också blivit tydligt under processen att näringslivet inte bara är med på tåget, utan faktiskt går före. Det är företagen, stora som små, som kommer leverera lösningarna för att klara utmaningarna vi står inför.

Men avtalet har också flera brister. Det innehåller inga konkreta förslag på hur man ska uppnå tvågradersmålet, ett mål som vi inte når med dagens åtgärder. De internationella transporterna, en viktig del i klimatarbetet, nämns inte över huvudtaget. Det finns heller inget långsiktigt mål för hur mycket utsläppen av klimatgaser ska minska och skrivningarna om handel med utsläppsrätter är inte tillräckliga. Dessa saker vittnar om att EU inte lyckats göra sin röst hörd i förhandlingarna.

När klimatavtalet klubbades var det många som utbrast i jubel och glädjetårar. Flera år av slit hade lett fram till en historisk överenskommelse. Fredagen den 12 december kändes på många sätt som en slutpunkt, men det är tvärtom nu allt börjar. Nu måste alla kavla upp ärmarna och börja jobba för att verkställa de ambitiösa målen. Miljöpartiet har på hemmaplan varit duktiga på att lova, men sämre på att hålla löften. Parisavtalet får inte gå samma väg. Innehållet måste följas upp av handling.

Sverige har länge varit ett internationellt föredöme på klimatområdet. Alliansregeringens arbete gav tydliga resultat och hyllades av både OECD och Obama. Efter förra valet har de hyllningarna tyvärr ersatts av kritik. Mitt under klimattoppmötet konstaterade den tyska tankesmedjan German Watch att regeringen håller på att rasera det framgångsrika arbete som bedrivits under tidigare år.

Så behöver det inte vara. Sverige har förutsättningar att gå före och bli en vinnare i omställningen. Men det kräver en annan politik. Regeringen måste låta tillväxten av jobb och företag gå hand i hand med klimatarbetet.

En bra början vore att genomföra en grön skatteväxling, en modell som Miljöpartiet brukade hylla innan de satt i regeringen. Genom att sänka skatten på jobb och företagande samtidigt som man höjer skatten på miljöförstöring får man både fler jobb och en bättre miljö, utan en nettokostnad för statens finanser.

Och när världens länder glömmer transportsektorn i Parisavtalet bör Sverige göra tvärtom. För att omställningen från fossila till förnybara bränslen ska kunna ske måste långsiktiga, tydliga styrmedel och regelverk komma på plats, både för att näringslivet ska våga investera och för att konsumenterna ska få incitament att ställa om.

Centerpartiet vill sänka skatten för miljöbilar, vilket ska betalas av dem som väljer mer bränsletörstiga alternativ. Vi vill också ge företag som köper miljövänliga lastbilar en rabatt på inköpspriset. Dessutom vill vi öronmärka pengar till tusentals laddstolpar, införa en energideklaration på personbilar och förändra förmånsbeskattningen så att det utgår från faktisk klimatpåverkan.

Vi saknar motsvarande progressiva förslag från regeringen. Det krävs en tillväxtvänlig och teknikoptimistisk miljö- och klimatpolitik som gynnar jobb och företagande, i form av stora reformer för en snabbare omställning. Annars blir löftena i Parisavtalet bara tomma ord för Sveriges del.

Kristina Yngwe

Fredrick Federley

Rickard Nordin

Centerpartiet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

FN:s klimatmöte i Paris

ÄMNEN I ARTIKELN

FN:s klimatmöte i Paris

Miljöpartiet

EU

Centerpartiet

Klimat & miljö