ÅSIKT

Svenskt FBI är fel väg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Det som behövs är mer resurser till kärnverksamheten, skriver Kristina Alvendal (m).

På senare tid har det flitigt diskuterats om hur svensk polis ska arbeta mot den organiserade brottsligheten. Krav på centralisering och omorganisation har lyfts fram med förslag om ett så kallat svenskt FBI.

Polisen har mycket att arbeta med och den måste därför vara mer effektiv. Men det är min bestämda uppfattning att en FBI-isering av svensk polis inte är rätt väg att gå om man vill stärka arbetet mot den organiserade brottsligheten.

En omorganisation medför introvert arbete som tar både fokus, resurser och tid från kärnverksamheten. Brotten sker just nu, det finns ingen liga som väntar på att slå till när polisen är redo. Polisens resurser ska gå till kärnverksamheten: brottsförebyggande arbete samt upprätthållande av lag och ordning.

Effektiv är den polis som känner det lokala buset, de lokala miljöerna och de kriminella nätverkens rekryteringsbas i form av ungdomar på glid. Mer centralisering av polisen kan skapa förluster och en anonymisering av polisarbetet. Jag förespråkar en stark polis – både i Stockholm och i övriga landet. Att resurserna finns så långt ner i linjen som möjligt är ett måste om polisen ska arbeta nära människor, högklassigt och effektivt. Resurserna till polisen ska tydligt styras till kärnverksamheten. En polis med lokalkännedom har mycket större kunskap om det egna länets problembild.

Polisen i Stockholm har genom det strategiska projektet Nova kommit långt i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Nova ligger under länskriminalen och syftar både till att motarbeta den grova organiserade brottsligheten i Stockholms län och att avskräcka ungdomar från att gå med i kriminella nätverk. Detta är centralt för det preventiva arbetet och möjliggörs tack vare lokalt arbete, något som FBI-förespråkarna missar helt och hållet i sin centraliseringsiver.

Inom Nova arbetar både analytiker och poliser. I dagsläget har Stockholmspolisen identifierat drygt 150 män som regelbundet begår grova brott, så kallade yrkeskriminella. Målet med Nova, som funnits sen 2003, är att före utgången av 2007 döma minst 100 av dessa 150 män för brott. Det målet är redan uppnått och nu arbetar polisen vidare med nya grepp och utveckling av arbetsmetoderna.

Låt oss bygga vidare och satsa på de effektiva metoder som i dagsläget fungerar. Inrättandet av ett svenskt FBI skulle bli en avlövning och urholkning av det goda arbete som bland annat bedrivs i Stockholmsregionen.

Kristina Alvendal (m)

Polisstyrelsens ordförande,

Stockholms län