ÅSIKT

"Rika blir rikare och fattiga blir fattigare"

DEBATT

Pär Nuder: ”De som har en årsinkomst på 300 000 kronor eller mer kommer att få hela 70 procent av regeringens förbättringar”

Foto: Finansminister Anders Borg har anledning att vara glad. Han passar själv in i den grupp som kommer att gynnas bäst av de nya budgeten. (Bilden är ett montage)

För mindre än två veckor sedan gick Anders Borg den klassiska budgetpromenaden från finansdepartementet till riksdagen. Då höjde han sin egen budget till skyarna. Två veckor senare har Borg inte lika stor anledning att vara nöjd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Riksdagens utredningstjänst har räknat på hur de ekonomiska konsekvenserna av den borgerliga budgetpropositionen ser ut. Resultatet av analysen är en dyster läsning. Inkomstklyftorna ökar. Skattesänkningarna för dem som har det bäst ställt i form av avskaffad förmögenhetsskatt, förändringar i fastighetsskatten och det andra steget i förvärvsavdraget betalas av sämre trygghet för den som någon gång blir arbetslös, sjuk eller förälder. Det är en provocerande politik.

I flera tv-inslag den senaste veckan har Anders Borg fått stå till svars för hur orättvis hans budget är. Och det är märkbart hur trängd han är. I stället för att ta det arbete Riksdagens utredningstjänst gjort på allvar kallar han det för en ”socialdemokratisk partianalys” och hänvisar till regeringens egna beräkningar i budgetpropositionens finansplan. Moderaterna använde Riksdagens utredningstjänst frekvent när de var i opposition och vi skulle aldrig ha ifrågasatt deras beräkningar på det sätt Borg så tydligt gjorde.

Men trots Borgs påstående, så finns det ingen samlad beräkning av de fördelningspolitiska konsekvenserna av regeringens politik i finansplanen. Ingenstans står det om hur deras förslag om borttagande av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och sänkta ersättningsnivåer slår. Inte heller står det någonting om hur budgeten fördelas mellan kvinnor och män – trots att det i själva verket är betydande skillnader. Kvinnorna får endast 35 procent av förbättringarna medan männen får de övriga 65 procenten.

Följande förslag har vi låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på:

– Avskaffandet av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten

– Andra steget i förvärvsavdraget

– Höjda kapitalvinstskatten på bostäder från 20 till 22 procent

– Den nya avgiften i arbetslöshetsförsäkringen ska ersätta den nuvarande s k förhöjda avgiften från 1 juli 2008

– Höjt reseavdraget från 18 kronor per mil till 18.50 kronor per mil

– Arbetslöshetsersättning på deltid ska begränsas till 75 ersättningsdagar

– Två ytterligare karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

– Förändringarna i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) samt

– Den sänkta sjukpenningen från 80 till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten efter 12 månaders sjukskrivning.

Beräkningarna har utförts med samma metoder som tillämpas i finansdepartementet. De är gjorda i mikrosimuleringsmodellen FASIT som bygger på Statistiska centralbyråns undersökning om hushållens inkomster och förmögenheter från år 2005 framskriven till år 2008 med avseende på befolkning, ekonomi och gällande regelverk.

Resultatet av analysen talar sitt tydliga språk. Inräknat konsekvenserna av alla ovanstående förslag kommer de tre lägsta decilgrupperna, det vill säga dem som tjänar mindre än 200 000 kronor om året att förlora på regeringens politik.

Samtidigt kommer de som har en årsinkomst på 300 000 kronor eller mer att få hela 70 procent av regeringens förbättringar. Då ska vi komma ihåg vad moderaterna lovade i valrörelsen: att alla ska få 1 000 kronor mer i plånboken med den borgerliga politiken. Så mycket var det med den tusenlappen för den som tjänar mindre.

Dessutom visar analysen att hela dryga 56 procent av förbättringarna tillfaller personer mellan 45 och 64 år. Nästan 60 procent av förbättringarna tillfaller personer som bor i förortskommuner, storstäder och större städer.

Lägger man samman allt detta blir bilden tydlig. Är man medelålders, man och har en förmögenhet eller en högt taxerad villa i någon av Stockholms eller Göteborgs finare förorter kan man skatta sig lycklig över den borgerliga politiken. För hur gärna än Anders Borg skulle vilja kalla sin budget för rättvis så är den inget annat än orättvis.

Kvinnorna får endast 35 procent av förbättringarna medan männen får de övriga 65 procenten.

Dagens debattör

Pär Nuder

(s) vice ordförande i finansutskottet.