ÅSIKT

”Resursslöseri att utbilda unga kvinnor till höga befattningar”

DEBATT

Öppet brev till Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bäste Lars,

På er högskola utbildas unga män och kvinnor med ambitioner att hamna på ledande befattningar i det svenska näringslivet. Men det är inte särskilt många kvinnor som når hela vägen fram till bolagsledningarna och bolagsstyrelserna i våra största bolag.

Jag vill nu framföra en idé till er i ledningen: Varför inte sortera bort alla kvinnliga sökande INNAN de påbörjar utbildningen? På så sätt kan skolbänkar som nu upptas av unga kvinnor med skral chans att nå börsens finrum övertas av flinka unga män. Männen har en betydligt större chans att nå höga positioner i samhället och att därmed ersätta samhället för deras studietid.

Rent samhällsekonomiskt borde ju vinsten bli stor. Av de studenter som utexamineras från universiteten varje år är 65 procent kvinnor. Men i börsbolagens styrelser är mindre än var femte person en kvinna. En siffra som dessutom har minskat något jämfört med året innan.

Varför ska universiteten ta in en mängd unga kvinnor, när efterfrågan uppenbarligen är både låg och vikande? Detta upplägg verkar inte särskilt marknadsekonomiskt. På vd-nivå är siffrorna ännu tydligare. Det finns fler vd:ar som heter Göran i de svenska börsbolagen än det finns vd:ar som är kvinnor.

Bara 5 av 271 börsnoterade företag har en vd som är kvinna.

Jag förstår att det inte är särskilt politiskt korrekt att sortera ut alla kvinnliga sökande till era utbildningar bara för att de är kvinnor.

Särskilt inte i dessa tider, då någon alltid vill vifta med kvoteringsflaggan. Och å andra sidan, genom att snabbt bli utsorterad öppnas ju dörrarna för andra, mer framkomliga karriärvägar.

Valberedningarna är de som lämnar förslag på kandidater till de stora svenska börsbolagens styrelser. I exempelvis Handelsbanken, Telia och Volvo är det enbart män som väljer ut vilka som får förtroendet i deras styrelser.

Är det inte helt enkelt resursslöseri att utbilda unga kvinnor till befattningar dit män väljs av män?

Med vänliga hälsningar,

Carina Lundberg Markow,

chef extern bolagsstyrning, Folksam