ÅSIKT

”Ingen asylsökande behöver bo med 14 andra i en etta”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Tobias Billström, migrationsminister (m), svarar kommunalråden

Svar till Johansson, Lago och Reepalu.

Situationen i Ronna, Rosengård och Bergsjön är problematisk. Det är bland annat därför regeringen snart kommer att tillsätta en utredning som bland annat ska se över det egna boendet för asylsökande, EBO, och hur det bör förändras.

Däremot är synd att många debattörer får det att verka som om asylsökande i Sverige tvingas leva under usla förhållanden. Ingen behöver bo tillsammans med 14 andra i en etta. Den som söker asyl kan när som helst få hjälp av Migrationsverket att ordna ett anläggningsboende, det vill säga en lägenhet, och det görs då omedelbart. Familjer med barn får i regel en egen bostad, ensamstående får dela lägenhet med några andra av samma kön. Det finns ingen som tvingas bo på bussar, eller orimligt trångt.

Tyvärr ser vi nästan bara exempel i media på hur det egna boendet fungerar dåligt. Men vi bör också komma ihåg att när det fungerar bra så går det verkligt bra. Som de bosnier som utnyttjade möjligheten att flytta till Småland för att de ville skapa sig goda chanser inför framtiden. De har idag en förvärvsfrekvens på över 80 procent, jämfört med de som stannade kvar i Malmö där bara runt en tredjedel har arbete.

Så frågan om var asylsökande bör få bo är inte svartvit. Till det kommer den moraliska aspekten om det är rimligt att hålla nykomna asylsökande borta från släkt och vänner under de första turbulenta månaderna de är i Sverige. För att inte nämna den praktiska frågan om det ens går. Vi har inga förläggningar för asylsökande längre, utan det så kallade anläggningsboendet sker i vanliga lägenheter, i vanliga bostadsområden.

Eller menar Johansson, Lago och Reepalu att vi ska låsa in de asylsökande på förläggningar så att de inte ska kunna söka sig till släkt och vänner i andra kommuner?

Vi är, från regeringens sida, fullt medvetna om de bekymmer som vissa hårt ansatta kommuner har. Hela mottagandet av asylsökande kommer att ses över, och där blir boendefrågan givetvis en viktig del. I den översyn som görs och den diskussion som följer vill vi gärna ha konstruktiva synpunkter från kommuner som drar ett tungt lass idag och de som skulle vilja göra mer än tidigare.

Tobias Billström,

migrationsminister (m)