”Utmaning att fylla med konkret innehåll”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En stor del av Juholts tal präglades av ett upprepande av nyspråksordet ”social demokrati” – något han föreföll påtagligt nöjd med att säga. Så himla innovativt är det dock inte att dela upp begreppet socialdemokrati i två. Utmaningen ligger väl snarare i att fylla detta med ett konkret innehåll som verkligen lockar väljare.
Den ”social demokrati” Juholt förespråkade verkade i hög grad vara en välvillig populism, i betydelsen av idéer och förslag som i första hand är framlagda för att låta bra och bli populära – inte för att de faktiskt skulle vara genomförbara.
Själv reagerade jag en del över den passage där Håkan Juholt återgav delar av Palmes installationstal, där han sa att socialdemokratin ”aldrig har och aldrig kommer att låta sig dirigeras av enskild personer”. Juholt fyllde på och slog fast att inom s ”överlämnar vi inte makten och ansvaret till någon enskild och säger; varsågod, gör vad du vill”. Jag kanske övertolkar, men läste ändå in en känga mot Mona Sahlin, som ju fått mycket kritik internt för att lyfta upp identitetspolitik på bekostnad av klassperspektivet.
Juholt gjorde också en del andra markeringar som var intressanta. Han slog fast att socialdemokratin inte fick reduceras till att bli en intresseorganisation för kommunalt och regionalt förtroendevalda, och inte heller var någon facklig organisation för offentliganställda. I stället menade han att s var medborgarnas företrädare. Också detta rimmar väl med den vänsterpopulistiska retorik som präglade talet.
Hur det blir med det återstår att se. Ideologiska markeringar i en nyvald partiledares första linjetal till de medlemmar som valt honom behöver inte nödvändigtvis sedan behöver återspeglas i den förda politiken.

Jonas Morian

Publisert: