Ändra lagen – ge författare asyl i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiet: Världens skribenter ska kunna finna en fristad i Sverige

HOTAD Fristadssystemet har sin upprinnelse i fatwan mot författaren Salman Rushdie 1989.

RYAN EVON/AP

Den arabiska våren som svept över Mellanöstern och Nordafrika visar att det inte är möjligt att bygga demokrati utan demokrater. Inte sällan är det ordet som utgör grunden för den demokratiska kampen.

En viktig svensk slutsats av händelserna i Mellanöstern är att utrikespolitiken måste bli mer värderingsstyrd. En naturlig del i det vore att kraftigt stärka stödet för yttrandefrihetsbistånd. En annan att bygga ut det svenska fristadssystemet för författare och skribenter.

Enligt organisationen Freedom House har tillståndet för yttrandefriheten de senaste åtta åren försämrats i nästan alla delar av världen. I dag lever många författare och journalister runt om i världen under hot om repressalier för vad de skriver.

Fristadssystemet (International Cities of Refuge Network, ICORN) är ett nätverk av städer som förbundit sig att efter Pen-klubbens förfrågan ta emot författare som av politiska skäl inte kan verka i sina hemländer. Upprinnelsen till fristadssystemet var den fatwa som 1989 riktades mot Salman Rushdie.
 

Sverige har sedan länge en asylpolitik som ger människor som kommer till vårt land möjlighet att få skydd. Däremot har vi till skillnad från länder som Danmark och Norge inte haft ett särskilt fristadsskydd för författare i vår asyllagstiftning.
I dag finns det kommuner som är så kallade fristäder och som tar emot författare och deras familjer. Men kommunerna kan inte räkna med att asyl eller uppehållstillstånd ges till desamma. Det är oacceptabelt!

I praktiken innebär det att en författare som fått status som fristadsförfattare kan utvisas. Det ger en otydlig signal med vad Sverige egentligen menar med sitt engagemang för yttrandefrihet.

Vi vill att fler svenska städer ska vara fristäder för förföljda författare och att en lagförändring görs. Om svenska Pen-klubben förmedlat kontakten och författarens värderingar är i linje med grundläggande svenska värderingar om demokrati och yttrandefrihet borde det räcka för uppehållstillstånd.

I Sverige fattas i dag beslut om uppehållstillstånd av myndighet och domstol och inte av politiker. Det systemet är rättssäkert och bör även i fortsättningen utgöra grunden för beslut om uppehållstillstånd. Det hindrar dock inte att ett särskilt lagstadgat system kan införas för svenskt skydd av författare utifrån fristadssystemets principer. Migrationsverket skulle då kunna bevilja uppehållstillstånd för skyddsbehövande författare på grundval av generella regler.
 

Fler kommuner bör bli fristäder. För att underlätta det kan de gå samman och gemensamt bära ansvaret. Fördelarna är tydliga. Viktigast är att man bidrar till att flytta fram det fria ordets position i världen. Det lokala engagemanget i yttrandefrihets- och demokratifrågor kan också förväntas öka och det lokala kulturlivet får nytt liv.

Liberaler har alltid tagit strid för yttrandefrihet. I tuffa tider av krig och kris har Sveriges liberaler varit de starkaste förespråkarna av yttrandefrihet och demokrati.

Därför är det också naturligt att Folkpartiet nu tar initiativ till en lagändring som gör att så kallade fristadskandidater genom särskilt beslut kan få uppehållstillstånd i Sverige.

Världens författare och skribenter, de som i sin vardag slåss för yttrandefrihet och demokrati, ska kunna finna en trygg fristad i Sverige när så är nödvändigt.

Birgitta Ohlsson

Ulf Nilsson

Christer Nylander

-

Publisert: