Anita Fredegård och Maria Werme: Vi har fått nog av experimentet med socialförsäkringen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik till Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson

Nu sätter vi ned foten, nu har vi fått nog! Omkring 100 000 personer har blivit utförsäkrade av Försäkringskassan, rapporten som kom från Inspektionen för socialförsäkringar häromdagen har ännu inte hunnit utvärdera allt. Vanliga människor som aldrig har fått möjligheten att återgå till arbetslivet under ordnade former efter vederbörlig rehabilitering. I stället har de skickats fram och tillbaka mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. I en del fall har de även tvingats lämna sin bostad. Detta är inte enskilda tragiska öden – det är ett systematiskt förtryck av värnlösa människor.

I dag, nästan fem år efter att den nya lagen om sjukförsäkring kom till, då mångas liv har ödelagts och vissa till och med bringats att ta sina liv eller har blivit lidande av andra allvarliga stressrelaterade sjukdomar som utlösts av den press de blivit utsatta för, så tycker Eliasson att det är dags att lägga om Försäkringskassans datorsystem. Det ska ta ytterligare minst två år innan det är klart. Nu vaknar Försäkringskassan till liv och erinrar sig att "i sjukdom kan vanmakt uppstå" och att besluten om ens liv kan upplevas ligga hos andra. Vi håller med om allt i ovanstående citat, förutom att det inte handlar om upplevelse utan om systematiskt förtryck. Hur länge ska vi vänta? Ändra lagen nu! Sluta omedelbart med detta experiment och ge ersättning till dem som blivit skadade!

Anita Fredegård

Utförsäkrad socionom, Nätverket Slussa

Maria Werme

Nätverket Slussa

Publicerad: