Vi utvisar – andra länder tackar och tar emot

Företagarna: Helt absurda beslut när våra företag skriker efter arbetskraft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kompetensutvisningar av personer som sökt förlängt arbetstillstånd, men som nekas på grund av småfel, får katastrofala konsekvenser för enskilda, för företag och för Sverige som land, skriver Anna Libietis och Patrik Nilsson.

DEBATT. Nu räcker det. Senast i raden är Lulzim Elsahin som nu hotas av utvisning på grund av en arbetsgivare som inte har betalat det semestertillägg som han var berättigad till, samtidigt som han hade tagit ut för lite semester. Samtidigt säger arbetsgivaren att Lulzim är en av de bästa de har på företaget.

Tyvärr är detta inte en unik situation och läget är akut.

Sveriges näringslivstoppar gick under februari ut och krävde ett slut på kompetensutvisningarna. Sedan dess har Migrationsöverdomstolen slagit fast att man behöver göra en samlad helhetsbedömning och att en person inte ska utvisas till följd av mindre eller obetydliga fel.

Trots detta riskerar nu alltså Lulzim Elsahin, med familj, utvisning. Det är nödvändigt att politikerna nu lyssnar och agerar kraftfullt för att göra Migrationsöverdomstolens beslut till politisk verksamhet och att Migrationsverket nu slutar med den omänskliga behandlingen.

Kompetensutvisningar av personer som sökt förlängt arbetstillstånd, men som nekas på grund av småfel, får katastrofala konsekvenser för enskilda, för företag och för Sverige som land. Företagen skriker efter kompetent arbetskraft – och då skickar vi ut dessa personer?

Det är ytterst alla vi som drabbas. Sveriges rykte som arbetsdestination och rättsstat ifrågasätts allt mer. Detta till förmån för exempelvis Tyskland, som programmeraren Tayyab Shabab flyttade till när Sverige avslog hans ansökan om förlängning av arbets- och uppehållstillståndet på grund av en tidigare arbetsgivare som hade glömt att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

Han fick ett erbjudande som han tackade ja till från en mjukvaruutvecklare i Berlin.

Ogenomträngliga och oförutsägbara arbetsmarknadsregleringar har under en lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd i landet.

Förutom långa handläggningstider hos Migrationsverket, svårigheter med att få bostad, höga arbetsgivaravgifter, höga skatter och nyckfulla arbetsmarknadsåtgärder måste företagarna förhålla sig till en mängd regelverk. Utöver en osäker situation för den som söker arbetstillståndet är regelverket särskilt administrativt betungande för mindre företag.

Företagen vill göra rätt. Men det är orimligt att en persons, eller ett företags framtid faller på ett uttag av för få semesterdagar, eller mindre i lön under en period för att de anställda hans företag skulle kunna behålla sina löner. Som Hussein Ismail i Lund, som är en av nära 14 000 personer som fortsatt svävar i ovisshet.

De arbetskraftsinvandrare som nu har överklagat beslut om utvisning bör får sina ärenden prövade på nytt.

Regeringen bör omgående införa en amnesti för de som har blivit misshandlade av det svenska rättssystemet, som sökt förlängt arbetstillstånd – det vill säga de som arbetat i Sverige under flera år – och i flera fall har hunnit rota sig.

Det är absurt att utvisa dessa personer i sig, men det blir närapå lyteskomik när det i praktiken även får den effekten att det splittrar familjer, försvårar för företag och minskar Sveriges konkurrenskraft.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på frivillig kollektivavtalsanslutning, men hela 60 procent av företagen är idag inte kollektivavtalsanslutna. Framförallt handlar det om mindre företag, som har goda villkor. De ska inte särbehandlas. Inrätta ett rådgivningscentrum för att ge information och rådgivning i enskilda fall.

Detta skulle minska risken för oavsiktliga avvikelser och underlätta handläggning och bedömningar av ansökningar och förlängningsansökningar.

Arbetskraftsinvandringen är avgörande för svenska företags kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Om inte vi behåller arbetskraften finns det andra länder som gladeligen tackar och tar emot.


Anna Libietis, expert integrationsfrågor och arbetsmarknad Företagarna
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM