ÅSIKT

Socialdemokraterna har svikit landsbygden

Replik från Jessica Rosencrantz och Maria Malmer Stenergard om glesbygden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Fredrik Wennerlund
Miljö- och klimatpolitiken ska vara effektiv – inte straffa människor utanför storstäderna, skriver debattörerna.

REPLIK. Under mandatperioden har regeringen formulerat många vackra ord, nu senast om en levande landsbygd. Men regeringens politik går stick i stäv med de vackra orden.

Beslut på beslut har drabbat landsbygden och ökat klyftan mellan land och stad: Avstånden straffbeskattas, äganderätten i de gröna näringarna urholkas och tågen står alltför ofta stilla.

Innan valet 2014 såg finansminister Magdalena Andersson ingen anledning att höja bensinskatten. Efter valet har skatten gång på gång höjts rejält. Anderssons löftesbrott är ett svek mot alla de familjer och företag som saknar alternativ till bilen. Moderaterna vill avskaffa den extra straffskatten på bensin.

En fungerande järnväg krävs om landsbygden ska leva och om tåget ska kunna vara ett alternativ till bilen.

I stället för att rusta för att tågen ska kunna gå i tid oavsett väderlek väljer Socialdemokraterna att satsa på höghastighetståg som gör det snabbare att transportera sig mellan landets städer.

Moderaterna vill gärna se snabbare tåg, men nu måste vi prioritera att tågen går i tid och att den dagliga pendlingen fungerar här och nu.

Den rödgröna flygskatten ökar kostnaden för att hålla samman stad och land, utan att skapa klimatnytta. Flera orter som är beroende av flyget står nu utan fungerande flygförbindelser. Vi kommer att avskaffa flygskatten om vi vinner valet men samtidigt driva på för ett mer hållbart flyg.

Nyligen bekräftade civilministern att regeringen tänker lägga fram ett förslag om kilometerskatt innan valet. Det är ett förslag som skulle slå mot jobb och tillväxt – i hela Sverige.

Det skulle också slå hårt mot skogsproduktionen, som gynnar omställningen och som redan drabbats hårt av den urholkade äganderätten.

Nu – plötsligt – säger sig Bucht vilja reformera strandskyddet. Tunnan skramlar tomt, för så sent som förra veckan röstade Socialdemokraterna nej till just det.

Sverige behöver en regering som ser att landet ser olika ut, att vi behöver alla trafikslag och att vi inte har råd att straffbeskatta avstånd. Och att miljö- och klimatpolitiken ska vara effektiv – inte straffa människor utanför storstäderna. Både stad och land måste ges möjligheter. Lika för alla.


Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M)
Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här