ÅSIKT

Pastor Åke Green har rätt: Dödshoten måste utredas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

För en gångs skull har jag och pastor Åke Green samma uppfattning: Dödshoten mot namngivna homosexuella måste utredas. Hets mot namngivna personer på grund av vilka de är kan inte tolereras, inte i lagens, religionens eller mänsklighetens namn.

Vid första advent förra året angrep jag Åke Green för hans syn på homosexuella. Kärleksbudskapet i Bibeln gick honom totalt förbi när han kallade människor cancersvulster och andra sårande tillmälen, enbart på grund av deras kärlek, i en medvetet utstuderad och provocerande predikan.

Jag och många andra hade svårt att förstå hur Åke Green som kristen medmänniska kunde stå för sitt verbala överfall, genom att hänvisa till att han bara vidareförmedlade Bibelns ord, även om jag inte är en domare som ska tolka yttrandefriheten. Vi varnade för domens följder för den framtida synen på hets och hot mot homosexuella. Nu är vi där: åklagaren sade sig inte kunna göra något när hoten som i det nu aktuella fallet består av bibelcitat, och lade ner förundersökningen.

Åke Green-domen har fått en prejudicerande verkan som tydligen inte ens Åke Green själv är stolt över. I kommentaren till Aftonbladet tar han avstånd från dödshoten och kallar dem psykisk tortyr.

Människor som lever öppet med vilka de är, som av olika anledningar kan vara företrädare och förebilder för andra som på grund av omgivningens attityder kanske inte vågar visa sin kärlek, är också företrädare för det öppna samhället. Vi ser en oroande utveckling med allt fler hot mot homo-, bi- och transpersoner, mot människor från religiösa och etniska minoriteter och mot våra folkvalda. Den utvecklingen måste vändas genom att använda de instrument som våra gemensamt stiftade lagar ger, och genom att vi alla säger ifrån.

Dödshoten mot homosexuella kan inte accepteras. Den som vill förändra världen måste börja med sig själv. Åke Green har kanske trots allt lärt sig något. Har åklagarna gjort det?

Birgitta Rydberg (landstingsråd partistyrelseledamot fp och troende kristen)