ÅSIKT

Kan man kalla detta demokrati?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gott folk, vi lever i ett gubbsamhälle. Vi är i huvudsak representerade av 40-talister i landets kommunfullmäktigeförsamlingar. 40-talisterna är dubbelt så många i förhållande till deras andel av befolkningen. Ungdomar, det vill säga människor under 30 år, är bara

5 procent av fullmäktigeledamöterna och kvinnor 18 procent.

Det är ju närmast ett skräckscenario. Kan detta kallas demokrati, undrar jag?

Det är inte så konstigt att det går trögt med utveckling och förändring, att de lösningar som presenteras på problemen är desamma som under förra seklet. 40-talisterna är en stabil kärna som har bevakat sina maktpositioner i decennier.

Kan vi kalla det här korruption undrar jag? Det är trots allt ett valsystem där eliterna i alla partier bestämmer vilka som ska väljas och på vilken plats de ska stå. De som är mest följsamma går längst. Det är ingen tillfällighet att medlemmarna numera i de politiska partierna i huvudsak består av förtroendevalda. Övriga har tröttnat på att inte kunna påverka politiken. Så här kan det inte fortsätta, vad ska vi göra för att stärka demokratin?

Mejla oss: [email protected]

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM