Ge hotade kvinnor förtur i bostadskön

Debattören: Brist på lägenheter tvingar utsatta tillbaka till våldsamma män

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: THINKSTOCK
Zozan Inci: Det är en skam för vårt samhälle att rädslan för hemlöshet tvingar kvinnor tillbaka till våldsamma män eller får dem att avstå från att ta steget ut ur våldet.

DEBATT. I Stefan Löfvens regeringsförklaring sa han att ”varje kvinna i Sverige ska kunna leva som hon vill. Stolt, rakryggad, självklar. Sverige ska vara tryggt för alla.” Vackra ord. Men för att Sverige ska bli tryggt för de kvinnor som stolt och rakryggat lämnar en våldsam man behövs bostäder.

Tänk dig att du tvingas fly undan våld. Det är mitt i natten och du kastar dig i väg med dina barn. Ni hinner inte packa. Du är rädd. Men också stolt, för du har äntligen tagit steget. Ni får skjuts till polisen, och du gör en anmälan. Du har tur och får plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour. Äntligen kan du pusta ut.

Tyvärr är det inte där kampen slutar. Många kvinnor blir fast på de skyddade boendena längre än de behöver.

I väntan på att hitta en egen lägenhet försätts kvinnans och barnens liv i pausläge. Då ökar risken att kvinnan återvänder till gärningsmannen, för finns det ingenstans att flytta efter tiden på jouren ser hon inte så många andra alternativ.

För en framtid där kvinnan, med Löfvens ord kan ”leva som hon vill”, krävs en egen, trygg bostad. Först då kan hon och barnen påbörja ett självständigt liv, fritt från mannens våld och förtryck.

Det är en skam för vårt samhälle att rädslan för hemlöshet tvingar kvinnor tillbaka till våldsamma män eller får dem att avstå från att ta steget ut ur våldet. Det är därför avgörande att det byggs fler hyresrätter och att kvinnor på flykt undan mäns våld får gå före i kommunala bostadsköer.

Utifrån Roks kvinnojourers erfarenhet vet vi att bostadssituationen är ett stort problem även för barnen, som inte får något stabilt liv. De kanske tvingas byta skola eller förskola flera gånger under tiden på jouren. Barn som utsatts för mäns våld, oavsett om det skett genom fysiskt eller psykiskt våld, behöver få trygghet i sina liv.

Att kvinnor på flykt undan våld hamnar i hemlöshet beror dels på bostadsbristen, men också på att många varit utsatta för ekonomiskt våld.

De kan ha tvingats skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tagit, men inte betalat, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. För de här kvinnorna är det uteslutet att köpa en bostadsrätt, men också svårt att få ett hyreskontrakt.

Ofta innebär flykten att kvinnan och barnen tvingas bosätta sig i en annan kommun, och att kvinnan inte kan behålla sitt jobb och i stället blir beroende av försörjningsstöd under en period. Så även om kvinnan hittar en lägenhet finns risken att socialen nekar, om hyran anses för hög.

Ofta är det bostadsbolagen som säger nej, då de inte accepterar försörjningsstöd som inkomst. Många kommuner har lägenheter som kan erbjudas, och här måste kvinnor med barn få förtur. Dessutom bör krav ställas på alla kommuner.

I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att ”varje kvinna i Sverige ska kunna leva som hon vill. Stolt, rakryggad självklar. Sverige ska vara tryggt för alla.” Vackra ord. Men för att Sverige ska bli tryggt för de kvinnor som stolt och rakryggat lämnar en våldsam man behövs bostäder.

Han sa också att ”I Sverige ska det gå att hitta en bostad när man får ett jobb eller en studieplats.” Det tycker vi är bra, men vad är Löfvens lösning för de kvinnor som inte har jobb eller studieplats, men som flytt undan mäns våld och bor på skyddat boende?

Roks kräver:

Bygg fler hyreslägenheter!
Låt kvinnor som flyr undan mäns våld gå före i de kommunala bostadsköerna!


Zozan Inci

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM