Debatt

Agera mot våldet – låt vittnen vara anonyma

Jan Björklund och Roger Haddad: I dag går mördare fria när människor skräms till tystnad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna föreslår nu att Sverige utreder möjligheten till anonyma vittnesmål, skriver Jan Björklund och Roger Haddad.
Liberalerna föreslår nu att Sverige utreder möjligheten till anonyma vittnesmål, skriver Jan Björklund och Roger Haddad.

DEBATT

DEBATT. Varje människa har rätt att känna sig trygg i sin egen vardag, och varje människa ska också kunna känna sig säker på att rättsstaten gör allt i sin makt för att klara upp brottet om det grova våldet slår till.

Om brottsbekämpningen inte fungerar är det inte bara ett svek mot brottsoffret. Det undergräver dessutom tilliten i hela samhället.

Situationen i Malmö och Göteborg är allvarlig. Polisen i Malmö utreder för tillfället elva mord och ett åttiotal mordförsök. Det är svårt att få personer att vittna med rädsla för efterföljande konsekvenser. Bo Lundqvist, kriminalkommissarie i Malmö, anser att vi bör införa anonyma vittnen för att få rättsprocessen att fungera. Vi delar hans uppfattning.

Anders Ygeman intervjuades under dagen i SVT:s ”Rakt på” där han klargjorde att regeringen inte vill införa anonyma vittnen. Det är olyckligt att regeringen inte vill se över frågan.

Samtidigt skräms vittnen till tystnad. Både gängmedlemmar och vanliga medborgare tiger inför polisen, därför att de inser att de löper stor fara för sin egen säkerhet om de vittnar i en rättegång.

Följden blir att den organiserade brottsligheten får ökat spelrum och att striderna mellan rivaliserade grupper kan fortsätta ännu ett varv.

Denna dödliga spiral måste brytas. Som ett led i detta föreslår Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp att Sverige utreder möjligheten till anonyma vittnesmål.

Anonyma vittnesmål handlar om vittnets identitet är känd för rätten, men hemlighålls för den åtalade. På så vis kan fler våga berätta om vad de sett, utan att hotas eller skrämmas till tystnad och utan att löpa samma risk för sin säkerhet efteråt.

Anonyma vittnesmål tillåts i ett antal av våra grannländer, bland annat i Danmark, Norge och Finland vars rättssystem ligger mycket nära vårt eget. Även Europadomstolen i Strasbourg, som övervakar efterlevnaden av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, har prövat frågan i flera rättsfall och har godkänt anonyma vittnesmål på vissa stränga villkor.

För oss liberaler är det absolut avgörande att ett tänkbart system med anonyma vittnesmål måste uppfylla högt ställda rättssäkerhetskrav. Vår utgångspunkt är att det bara ska få användas i fall där grov organiserad brottslighet är inblandad och vittnet har goda skäl att frukta för sin egen eller sina närståendes säkerhet.

Vittnets identitet ska vara känd för rätten. Självfallet ska den åtalades försvarsadvokat ha möjlighet att utfråga vittnet, men identiteten ska hemlighållas för den åtalade och dennas kumpaner.

Att tillåta människor att vittna anonymt kan låta som en ovan och utmanande tanke. Men i dag är problemet att mördare går fria därför att människor inte vågar vittna alls.

Våra nordiska grannländer är lika välfungerande rättsstater som Sverige, och där har man hittat modeller för anonyma vittnesmål som fungerar och lever upp till Europakonventionens krav. Låt oss lära av deras erfarenheter.

Parallellsamhällenas strukturer, där gäng tar lagen i egna händer, ska inte få lyckas med att skrämma vittnen till tystnad. Rättsväsendet måste få möjlighet att klara upp och lagföra dem som begår det grova och dödliga våldet. Därför behöver Sverige utreda ett system med anonyma vittnen.


Jan Björklund, partiledare (L)
Roger Haddad, ordförande i Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Roger Haddad

ÄMNEN I ARTIKELN

Roger Haddad

Jan Björklund

Våldsbrott

Malmö