Gissningar stoppar inga terrorister

Debattören: Myndigheters agerade måste utvärderas innan man föreslår mer övervakning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jacob Dexe, integritetsforskare, framhåller vikten av att analysera hur myndigheter använde resurser de redan har i samband med terrordådet i Stockholm: ”Ökad kameraövervakning och signalspaning kan låta bra och handlingskraftigt, men det saknas konkreta bevis för dess effektivitet i det aktuella fallet. ”
Jacob Dexe, integritetsforskare, framhåller vikten av att analysera hur myndigheter använde resurser de redan har i samband med terrordådet i Stockholm: ”Ökad kameraövervakning och signalspaning kan låta bra och handlingskraftigt, men det saknas konkreta bevis för dess effektivitet i det aktuella fallet. ”

DEBATT. Efter en terrorattack är det naturligt att allmänheten kräver att politiker och myndigheter visar handlingskraft. Vi vill ta fast förövaren, vi vill veta vad som gick fel och vidta varje åtgärd som kan stoppa nästa attack.

Det ropas på mer offentlig övervakning, vapen åt tulltjänstemän, och elektroniska fotbojor för att hålla koll på personer vars asylansökan avslagits.

I går inledde regeringen och Alliansen sina förhandlingar om åtgärder efter terrorattentatet. Redan i fredags offentliggjorde Moderaterna sina krav. Man vill bland annat öka polisens möjligheter till kameraövervakning, och ge större möjligheter till Säpo att använda sig av signalspaning.

Dessa krav verkar bara ha plockats fram ur skrivbordslådan och dammats av för att visa den handlingskraft allmänheten nu kräver. I den processen viftas frågor om integritet och proportionalitet lätt bort som abstrakta hinder.

Vad är väl en människas integritet mot en annan människas liv? Ska vi inte göra allt vi kan för att hålla samhället säkert? Sanningen är snarare att vi alltför ofta och alltför lättvindigt accepterar att göra stora intrång i mänskliga fri- och rättigheter för att till synes hantera säkerhetshot.

Ökad kameraövervakning och signalspaning kan låta bra och handlingskraftigt, men det saknas konkreta bevis för dess effektivitet i det aktuella fallet.

Det är trots allt så att den huvudmisstänkte terroristen greps inom fem timmar efter dådet, och vi har inte behövt höja hotnivån för terrorangrepp som följd av attacken. Det hjälper ingen att skyffla på mer hö på höstacken innan vi faktiskt undersökt om nålen var där från första början.

Vad Moderaterna och andra partier istället borde föreslå är följande:

Utför en fullständig utvärdering av hur relevanta myndigheter använde de resurser som fanns tillgängliga före och efter dådet.

Vi måste veta på vilket sätt polisen använde kameraövervakningsbilder, vilka bilder de fick tillgång till och hur väl man kunde följa den misstänktes rörelser efter dådet. Vi måste veta om säkerhetspolisen med deras nuvarande tillgång till signalspaning och personalresurser hade kunnat göra en annorlunda bedömning av den risk den misstänkte utgjorde.

● När vi vet hur befintliga resurser användes av myndigheterna före och efter dådet kan man börja analysera om tillgång till annan information hade gett bättre resultat eller till och med hade kunnat förhindra dådet i sin helhet.

Hade fler kameror gett en bättre bild av förövaren? Hade utökad signalspaning gett oss en tydligare bild av planerna eller eventuella kontakter?

Helt enkelt:

Vilka åtgärder hade på ett meningsfullt sätt förbättrat våra möjligheter att förhindra eller att med säkerhet döma förövaren i efterhand? Innan vi vet hur väl polisen och Säpo utförde sitt arbete med befintliga resurser är alla förslag om ytterligare lagstiftning inte mer än en gissningslek och ett spel för galleriet.

Efter attackerna i Paris framförde Anders Ygeman krav på att myndigheter skulle få genomföra hemlig avlyssning i krypterade kommunikationstjänster, trots att det då inte fanns några bevis för att sådana tjänster hade använts vid dådet. Det enda resultatet vi kan förvänta oss av sådana åtgärder är att de kränker vår integritet och invaggar oss i en falsk känsla av trygghet.

Att genomföra ogenomtänkta åtgärder endast för att betraktas som handlingskraftig är inte heller bara något som drabbar varje medborgares rätt till personlig integritet. Det gör också att man lätt förbiser åtgärder som hade varit verkningsfulla och ordentliga utvärderingar av utfört arbete, eftersom man ändå redan gjort något.

Vi vill, vi måste, skydda samhället från framtida terrorattacker. Men då måste vi också veta att åtgärderna vi genomför är effektiva, verklighetsförankrade och proportionerliga.

Att leka gissningslekar när våra mänskliga fri- och rättigheter står på spel stoppar ingen terrorist.


Jacob Dexe, integritetsforskare på Rise Sics AB


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE