MP: Barnen som kom hit måste få stanna

Maria Ferm: Ny lag kan krävas för att hjälpa de ensamkommande – och det är bråttom

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi i Miljöpartiet vill att de som kom som ensamkommande barn under 2015 ska få stanna i Sverige, skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson.
Foto: TT/FREDRIK HJERLING
Vi i Miljöpartiet vill att de som kom som ensamkommande barn under 2015 ska få stanna i Sverige, skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson.

DEBATT

DEBATT. När riksdagen i dag samlas i kammaren är det för att debattera den högaktuella situationen för ensamkommande. Ungdomar i hela landet protesterar sedan flera månader mot utvisningar till Afghanistan. Många av dem kom själva till Sverige som ensamkommande barn under 2015.

Vi i Miljöpartiet vill att de som kom som ensamkommande barn under 2015 ska få stanna i Sverige. Vi har jobbat hårt för att det ska bli verklighet. Tyvärr har de lösningar vi genomfört under de senaste åren lett till att betydligt färre än vad det var tänkt får stanna när verkligheten förändrats snabbt. Därför behöver vi nu genomföra förändringar som gör att denna grupp får stanna, så som tanken var redan 2015.

Kommuner, landsting och civilsamhälle har gjort enorma insatser för att ta emot ungdomarna och ge dem en väg in i samhället. I dag har många av ungdomarna börjat rota sig i Sverige. De går i skolan, lär sig svenska, har fått vänner och fritidsaktiviteter och har engagerade vuxna personer runt sig som stöttar och backar upp.

Samtidigt riskerar många nu att avvisas eftersom de hunnit bli vuxna under tiden de väntat på asylbeslut. Detta skapar en stor oro och otrygghet.

När regeringen i november 2015 beslutade att införa en tillfälligt mer restriktiv migrationslagstiftning förhandlade vi in ett barnundantag som skulle göra att alla barn fortsatt skulle få permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga om de sökt asyl innan den 25 november 2015.

Som vi såg det var undantaget särskilt viktigt för just de ensamkommande som annars riskerade att inte få sina uppehållstillstånd förnyade när de fyllt 18 år och i stället skulle bedömas som vuxna.

Migrationsverket genomförde sommaren därpå en praxisändring som urholkade barnundantaget. Ändringen innebar att ensamkommande barn mellan 16 och 18 år som saknar ordnat mottagande i hemlandet bara skulle få stanna tillfälligt fram till att de fyllde 18 för att då kunna utvisas som vuxna.

För att återigen försöka komma till rätta med denna situation arbetade vi intensivt med att förhandla fram en ny lag som skulle ge dessa ungdomar möjlighet till längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet i lugn och ro, och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd genom arbete.

Den så kallade gymnasielagen, som vi lyckades få stöd för i riksdagen tidigare i år, kommer att ha stor betydelse för en del ungdomar, men färre än vad vi hade förväntat oss och hoppats på, på grund av den långa väntan på besked riskerar väldigt många att hinna fylla 18 år innan de får sitt första asylbeslut.

Därmed riskerar betydligt fler att få avslag och de omfattas då inte heller av den så kallade gymnasielagen.

Vid båda våra försök att förebygga den situation vi nu står inför har alltså verkligheten förändrats snabbare än vi har hunnit lagstifta.

Det största problemet är att de onormalt långa handläggningstiderna gör att många unga som vid normala handläggningstider skulle få stanna, nu i stället får avslag eftersom de hunnit bli myndiga under tiden. Att handläggningstiderna blivit flera år långa drabbar enskilda asylsökande oerhört.

Detta är mycket olyckligt. Den politiska avsikten har varit tydlig – det här är en grupp vi vill värna och skapa trygghet för.

Vi vill inte se tusentals asylsökande ungdomar få avslag i höst för att de har fått vänta i flera år på att få beslut. Dessa unga människor, som bott här i flera år, riskerar i sådana fall att bli både hemlösa och papperslösa.

Dessa unga, som kan bli en viktig del i att bygga ett framtida Sverige starkare, bör få en ny chans. Det kan komma att kräva ny lagstiftning och lösningarna behöver ske i närtid.

Jag kommer därför under dagens debatt uppmana alla partier att tydliggöra var de står och svara för hur de vill lösa den här situationen.


Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE