Hyllorna kommer gapa tomma – inom ett dygn

Debattörerna: Sverige är svårt beroende av matimport – gör det lättare för svenska bönder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En försvarsfråga som det pratas sällan om är maten. Men när över hälften av all mat som äts i Sverige importeras är det viktigt att se över hur bönderna kan se till att Sverige kan sätta mat på bordet även i kristider, skriver dagens debattörer.
En försvarsfråga som det pratas sällan om är maten. Men när över hälften av all mat som äts i Sverige importeras är det viktigt att se över hur bönderna kan se till att Sverige kan sätta mat på bordet även i kristider, skriver dagens debattörer.

DEBATT. I morgon inleds Folk och Försvar i Sälen, där försvars- och säkerhetsfrågor ska diskuteras i dagarna tre. Mat kanske inte spontant känns som det viktigaste ämnet att dryfta på en konferens som handlar om Sveriges försvar, men faktum är att det är en oerhört viktig fråga för landets säkerhet.

Visste du att hälften av maten vi svenskar äter är importerad? Det låter kanske inte så dramatiskt, men skulle Sverige hamna i en kris, eller till och med i krig, kan det innebära stora problem. Då får vi svårt att försörja oss med livsmedel.

Faktum är att Sverige är väldigt dåligt rustat. Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett dygn. Centrallagren skulle inte klara sig längre än cirka en vecka.
Dessutom kommer det vara svårt att få ut maten från lagren till butiker och konsumenter.

Svensk livsmedelsförsörjning är med andra ord beroende av en säker omvärld. Men tyvärr lever vi i en orolig tid. Försvarsberedningen skriver i sin totalförsvarsrapport att ett väpnat angrepp mot Sverige inte är uteslutet.

Med tanke på Sveriges bristande beredskap och det spända läget i omvärlden måste Sverige snabbt förbättra livsmedelsberedskapen för krig. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder få bättre villkor.
Det säger sig självt, att de som producerar varorna vi behöver i kristid också måste ha goda förutsättningar för att kunna göra det.

Det handlar alltså om att öka andelen svenskproducerad mat. Då måste svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt. Det kan ske på flera sätt. Dels behöver det blir billigare att driva jordbruk i Sverige, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Dels måste Sverige driva på i EU för att andra länder ska ha lika hårda miljö- och djurskyddskrav som svenska bönder.

Det är också viktigt att öka och bevara odlingsbar mark, inte minst för att bönderna snabbt ska kunna ställa om produktionen om det krävs. Om Sverige hamnar i krig kan produktionen behöva förändras på kort tid.
Vi kan bland annat behöva äta mer basvaror än i dag.

Den rödgröna regeringen säger sig värna det svenska jordbruket. Riksdagen har också beslutat om en livsmedelsstrategi, där det står att livsmedelsproduktionen ska öka och sårbarheten i livsmedelskedjan minska. Men ännu ser vi inga åtgärder som gör en direkt skillnad för de livsmedelsproducerande företagen och minskar sårbarheten.

I stället har vi sett hur regeringen i det närmaste motarbetar bönderna. Man har till exempel planer på en kilometerskatt, som skulle öka kostnaderna markant för många svenska bönder. Man har också gjort det dyrare för många bönder att anställa.
Regeringens kostnadshöjningar innebär att svenska livsmedelsföretag slås ut, gårdar tvingas stänga, produktionen flyttar utomlands. Beredskapen blir helt enkelt sämre.

Centerpartiet har över 90 konkreta förslag på att stärka livsmedelskedjan. I vår budget har vi ett bondepaket på 300 miljoner kronor, med sänkt arbetsgivaravgift, höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning, allt för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten inom jordbruket.

Och vi kommer behöva göra mer. Det handlar bland annat om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor. Det behövs också en plan för hur livsmedel ska komma ut i butikerna när det exempelvis råder brist på lastbilar eller elen är borta.

Både livsmedelsstrategin och försvarsberedningens rapport innehåller en lång rad förslag för att öka Sveriges livsmedelsförsörjning. Regeringen måste nu göra verklighet av förslagen. Res er från långbänken och börja prioritera arbetet med att stärka totalförsvaret. Det behövs mer än på väldigt länge.


Daniel Bäckström
Kristina Yngwe

Publisert:

LÄS VIDARE