Miljöpartiet: Nu byter vi ut bränslet i din bil

Från i dag kommer alla som tankar bli mer miljövänliga, skriver Per Bolund och Karolina Skog

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Till 2030 ska hälften av all bensin och diesel som säljs vara förnybar, skriver debattörerna.
Foto: Mats Lind
Till 2030 ska hälften av all bensin och diesel som säljs vara förnybar, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Från och med i dag kommer var och en som tankar bilen eller lastbilen i Sverige vara lite mer miljövän än tidigare. Och det helt utan egen ansträngning.

Bränslebytet, som Miljöpartiet drivit igenom och som träder i kraft 1 juli, gör att den som säljer drivmedel måste blanda in en ökande andel förnybart i pumparna. Denna andel höjs sedan successivt under de kommande åren.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det ställer stora krav på politiken. Transportsektorns utsläpp är en särskilt stor utmaning som regeringen genomfört en lång rad reformer för att tackla.

När det gäller biodrivmedel har den tidigare politiken inneburit en stor osäkerhet för drivmedelsbranschen. Komplicerade EU-regler har inneburit ett principiellt förbud mot sänkt skatt på det klimatsmartare bränslet, ett förbud som Sverige endast kunnat få kortvariga undantag från.

Bristen på långsiktiga lösningar har gjort att branschen inte vågat göra stora och nödvändiga investeringar för att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Den absoluta merparten av biodrivmedlet som används i dag, hela 85 procent, är därför importerat. Dessutom är en betydande del producerat på palmoljeprodukten PFAD, som påverkar både miljö och klimat oerhört negativt.

De här problemen åtgärdar vi nu. Med Bränslebytet får vi mer förnybart i tanken, men också en rad andra vinster:

  • Mindre utsläpp från bilarna. Bränslebytet innefattar en reduktionsplikt som ställer krav på drivmedelsleverantörer att minska utsläppen från sin bensin och diesel genom att blanda in mer biodrivmedel. Kraven i reduktionsplikten innebär att andelen förnybart kommer behöva öka redan i dag, men kraven skärps år för år vilket innebär att inblandningen kommer att öka. Till 2030 har Bränslebytet ett indikativt mål att ungefär hälften av all bensin och diesel som säljs måste vara förnybar.

  • Hållbara biodrivmedel. Miljöpartiet vill ha biodrivmedel som är hållbara på riktigt. Bränslebytet är därför utformat så att det premierar biodrivmedel med låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Detta gynnar särskilt biodrivmedel producerade på svensk skogsråvara. Vi är också helt emot att använda palmolja eller palmoljeprodukter. Genom att öka kraven på spårbarhet kommer palmoljeprodukten PFAD fördyras och bli mindre lönsam i förhållande till andra, hållbara biodrivmedel.

  • Investeringar och jobb på landsbygden. I Sverige finns potential att producera stora volymer hållbara biodrivmedel utan att hota vare sig matproduktion eller biologisk mångfald. Sedan regeringen lanserade Bränslebytet har flera stora investeringar i biodrivmedelsproduktion aviserats. Gemensamt för investeringarna är att de görs utanför de större städerna och därmed bidrar till jobb och ekonomisk utveckling i hela Sverige.

Med Bränslebytet förstärker vi det som redan är världens vassaste klimatpolitik. För Sveriges bilister blir det nu lätt att göra rätt. Tillsammans med regeringens satsningar på el- och gasbilar innebär Bränslebytet ett stort kliv mot att Sverige ska bli världens första fossilfira välfärdsland.


Per Bolund, konsument- och finansmarknadsminister samt biträdande finansminister
Karolina Skog, miljöminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE