Det här ska du säga i talet, Juholt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SSU-ordföranden Jytte Guteland: Ge ordet ”nystart” ett konkret innehåll

I morgon håller den nyvalda partiordföranden sitt första linjetal. Vi i SSU vill gärna hjälpa till med politisk inspiration till talet. Den grundläggande ambitionen måste vara att visa att kongressens budskap ”nystart”, har ett ordentligt innehåll. Talet måste därför vara ödmjukt inför svenska folket och innehålla löften om förändring för att överbrygga politiska förtroendeklyftor.

Talets inledning ska handla om partiets hjärta och identitet. Vad skiljer oss från övriga partier och ger oss fortsatt starkt existensberättigande? Det är frestande att lägga in alla våra grundvärderingar i svaret, men vi behöver sammanfatta oss. Vi behöver en motor som kan driva vårt övriga engagemang. Jag tror att motorn ska handla om det jämlika samhällets fördelar. Vi måste formulera en gemensam vision för den nya svenska modellen. Sverige behöver ett nytt brett samhällskontrakt och en gemensam strävan. För att lyckas måste vi återigen övertyga befolkningen om att den gemensamma nyttan och egennyttan hänger samman.

Den överlägset mest centrala frågan för den som vill skapa jämlika förutsättningar för befolkningen, är att bryta arbetslösheten. Men efter två riksdagsförlustval råder det ett förtroendegap mellan svenska folket och Socialdemokraterna kring frågan om jobben.

På 80-talet demonstrerade svenska folket mot tre procents arbetslöshet men i dag, när arbetslösheten ligger på åtta procent ser vi få demonstrationståg på gatorna. Det råder i stället en passiv uppgivenhet. Många i Sverige tvivlar på politikens förmåga att skapa jobb. Det beror på att arbetslösheten också ökade under Socialdemokratiska regeringars styre.

Håkan Juholt behöver därför göra ett ordentligt bokslut av historien, där han beskriver nödvändigheten av att vi tar på oss eget ansvar för att vi inte lyckades under våra sista år vid makten, först därefter kan vi starta  framtidsdebatten.

Därefter vill vi se vår framtida partiledare beskriva den svenska strategin för fler jobb. Det handlar om gröna jobb, investeringar i en modern och snabb järnväg, grön upprustning av bostadsbeståndet, satsningar på ekologiskt hållbar välfärd och krav på ett klimatsmart näringsliv. Vi måste med kraft satsa på att höja hela Sveriges utbildningsnivå. Där vi höjer målsättningen för högre utbildning, både andelen som klarar gymnasienivån och andelen som läser vidare i högre utbildning.

Socialdemokraternas nya partiledare ska kunna ge svar till dem som står längst från arbetsmarknaden. Där är, tvärtemot ovanstående resonemang, utbildning inte alltid svaret. Därför vill SSU se en stor satsning på plusjobb, en satsning som varit framgångsrik tidigare.

Arbetslösheten är förmodligen den enskilt värsta samhällssmittan för Sverige. Vi vet att arbetslösheten ökar ojämlikheten och ökar de sociala spänningar som följer i arbetslöshetens spår. För dem som drabbas är det många gånger förödande. I helgen har Håkan Juholt chansen att ge hopp om förändring. Förändring för fler jobb, är svaret både för Socialdemokraterna och för Sverige.

Jytte Guteland

Förbundsordförande SSU

Publicerad: