Debatt

Homosexuellas barn har inte samma rätt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Läsardebatten: Leonora Vilhelmsson, Sölvesborg, om HBT-föräldrar

Leonora Vilhelmsson.

Foto: Privat

Jag är en homosexuell tjej på 34 år som är gift och har en liten dotter på fyra månader.

Dottern blev till genom insemination i Danmark, eftersom det är så långa köer till inseminationer i vissa landsting i Sverige.

Om vi gjort inseminationen i Sverige så hade vi redan vid första inseminationstillfället skrivit på ett papper som bundit både mig och min partner till barnet, så att vi båda varit vårdnadshavare redan vid födseln.

Men eftersom inseminationen skedde i Danmark måste en så kallad närståendeadoption genomföras efter födseln för att min partner skulle kunna bli juridisk vårdnadshavare till barnet. Och för att det skulle kunna ske var vi tvungna att ingå äktenskap.

Vi gifte oss – men min fru valde att lämna mig åtta veckor innan vårt barn föddes.

Dottern föddes inom äktenskapet. I Sverige betyder det att båda makar automatiskt blir vårdnadshavare till barnet. Men inte barn till homosexuella par.

Jag är nu ensam vårdnadshavare. Min fru har inga som helst skyldigheter, trots att vi skapade barnet tillsammans. Händer det mig något så har min dotter ingen förälder kvar.

Hade det varit min fru som burit vårt gemensamma barn, och hon lämnat mig, så hade jag inte haft någon laglig rätt till mitt eget barn. Detta tycker jag är helt vansinnigt.

Vi har i dag samma rättigheter som heterosexuella par, vi har rätt att ingå äktenskap och sätta barn till världen. Varför ska vi då inte ha skyldigheterna som heterosexuella par har gentemot sina partners och sina barn? Man måste kunna lita på att lagen gäller alla medborgare – inte bara utvalda grupper.

Leonora Vilhelmsson

Publisert: