ÅSIKT

Alla ska ha rätt att jobba heltid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Nytt moderat vallöfte: Om vi vinner omvalet inför vi rätt till heltid för kommunanställda

Långt ifrån alla som vill arbeta heltid får i dag den möjligheten, deltidstjänster är vanligt inom de kvinnodominerade vård- och omsorgsverksamheterna. Arbetsvillkoren är ofta tuffa med relativt sett låga löner.

Det har visserligen blivit bättre under senare år, men förändringen av kvinnors arbetsvillkor går alldeles för sakta. Därför kan vi inte längre sitta still och vänta. Vi måste agera nu!

Det handlar om att skapa trygghet och en ökad ekonomisk frihet för den enskilde. Medarbetarna ska kunna känna tryggheten i att det är möjligt att gå upp till heltid utan att behöva bråka eller få vänta i flera år. Det ger också ökad ekonomisk frihet att veta att man kan leva på sin lön och att veta att ålderspensionen säkras.

Jag, som moderat och kommunpolitiker, ser det som en principiellt viktigt fråga att ha en trovärdig och rättvis politik för kommunalanställda. Jag har en ambition att förbättra de kommunala verksamheterna och då måste man också ge de anställda schyssta arbetsvillkor.

Rätten till heltid är viktig ur rättviseperspektiv. Inom de mansdominerade yrkena existerar nästan inte problemet med ofrivillig deltid. Jag menar att det är hög tid att kvinnorna får samma rättighet. Män och kvinnor ska ha samma villkor på arbetsmarknaden. Lika lön för lika arbete är ett rimligt krav, ett annat är att arbetstider och övriga villkor ska vara jämställda och likvärdiga. Det borde vara en självklarhet att kvinnor och män ska kunna ha möjligheten att välja hel- eller deltid.

Det handlar om politisk vilja. Politiken ska genom tydliga beslut visa vägen. Jag är övertygad om att kommuner och landsting klarar det uppdraget. Eftersom offentlig sektor är en stor arbetsgivare borde det inte vara några problem att praktiskt genomföra rätt till heltid.

Dessutom finns det mycket som talar för att det är en bra investering för arbetsgivaren att införa heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare och trivs bättre. Kostnaderna för sjukskrivningar och vikarier minskar. Effektiviteten och trivseln på jobbet ökar. Både medarbetarna och arbetsgivarna blir vinnare med en sådan reform som kan genomföras på frivillig väg. Jag vill att offentlig sektor agerar som föredöme, för jag är emot att lösa detta med lagstiftning.

Ska Moderaterna kunna bli ett stort och brett parti som på allvar värnar välfärdens kärna, måste vi ha en trovärdig och rättvis politik på jämställdhetsområdet. Nya Moderaterna måste ta alla samhällsproblem på allvar och hitta lösningarna. När det råder ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden kan vi inte ducka för problemet. Vi måste i stället ta strid för rättvisa. Jag har sedan länge engagerat mig internt inom mitt parti i denna fråga och ser att vi nu snabbt förnyar våra ställningstaganden.

Jag är övertygad om att det är fullt möjligt att genomföra rätten till heltid lokalt. Därför ska jag, om Moderaterna vinner omvalet den 15 mars i Örebro, införa rätt till heltid inom kommunens verksamheter. Det är ett löfte till kommunens alla medarbetare som sliter hårt varje dag för att omsorgen ska fungera.

Jag tycker det är viktigt att politiken går från ord till handling och därmed blir ett föredöme för andra. Alla vinner på att anställda inom offentlig sektor får rätt till heltid.

Kent Persson