ÅSIKT

Kommunerna måste sälja marken billigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anders Lago, HSB: För dyrt att bygga bostäder i Sverige i dag – tillväxten hotas

Nu startar höstterminen på universitet och högskolor. Tyvärr kommer en del studenter tvingas tacka nej till den utbildning som de antagits till eftersom de saknar bostad. Andra tvingas bo hos vänner, på vandrarhem eller till och med i tält. I veckan föreslog bostadsminister Stefan Attefall att lösningen för studenter som har svårt att få en bostad på studieorten är att flytta och plugga någon annanstans.

Frågan är om bostadsministern har samma inställning om en person får en anställning på ett företag i Stockholm, men inte hittar en bostad – är lösningen att flytta även då? Det är sällan eller aldrig som en bostadsminister varit så storstads- och tillväxtfientlig.

Lösningen är förstås inte att flytta, oavsett om man är student eller fått ett jobb. Lösningen är att bygga fler bostäder.

Överhuvudtaget drabbas ungdomarna värst av bostadsbristen. En del kan inte gå på den utbildning de har tänkt sig, medan andra unga tvingas bo kvar hemma hos mamma och pappa ända upp i trettioårsåldern. Starten på vuxenlivet handlar ofta om att jaga andrahandskontrakt till ockerpriser och om ett liv med ständigt ouppackade flyttkartonger. Så borde det inte vara.

Det är ingen överraskning att bristen på bostäder ständigt ökar. Sedan mitten på 90-talet har det konstant byggts för få lägenheter i förhållande till efterfrågan. I våra nordiska grannländer har man under motsvarande period byggt dubbelt så många bostäder i förhållande till folkmängden.

Samtliga politiska partier pratar om behovet av nya bostäder. Men tyvärr har det stannat vid valaffischer, partiprogram och prat. Frågan har utretts gång på gång. Arbetsgrupper har tillsatts. Men inget har hänt.

Vi skulle behöva bygga minst en halv miljon bostäder i Sverige på tio år från och med nu. Och vi borde göra en kraftsamling för att se till att universitetsstäderna snabbt får tillräckligt med studentbostäder. Som nyvald ordförande för HSB:s riksförbund är jag beredd att ta på mig ledartröjan och se till att HSB återigen får en ledande roll i bostadsbyggande och i utveckling av boendet. Jag upplever att HSB har tappat en del av den rollen.

Det är framför allt två frågor som måste lösas för att Sverige ska kunna bygga mer.

Byggkostnaderna måste sänkas. Sveriges Byggindustrier redovisar att produktionskostnaderna har ökat med 72 procent under de senaste tio åren jämfört med konsumentprisindex, KPI, som ökat med 20 procent. Markkostnaderna – som de kommunala politikerna ofta har kontroll över – är det som ökat allra mest, med 93 procent på tio år. Det är inte ovanligt med markkostnader på 5- 6 000 kronor per kvadratmeter bostad, vilket är ungefär en femtedel av den totala produktionskostnaden. I stället för att sälja mark till de som bjuder mest, borde kommunerna sälja till dem som vill bygga bra bostäder till rimliga priser. Kommunerna måste också ta ett särskilt ansvar för bostäder för unga och för studenter, genom att upplåta mark till rimliga kostnader för byggprojekt som riktar sig till dessa grupper.

Regelverk och planeringshinder måste undanröjas. När trycket på bostäder är hårt måste kommunerna ha god planberedskap, och ta bort de regler och krav som försvårar standardiseringar i byggandet. Man ställer dessutom krav i exploateringsavtal som många gånger är på gränsen till olagliga och som är kostnadshöjande.

Men självklart måste också branschen ta egna initiativ - även HSB. Jag är förvissad om att mycket går att ändra med rätt vilja och med ambition. Och rätt vilja och ambition behövs omedelbart, innan bostadsbristen på allvar förhindrar både utbildning och tillväxt.

Anders Lago

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle