Upphovsrätten måste reformeras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Piratpartister: Lagen måste vara enkel och logisk att följa i vardagen

Kriget mot fildelarna trappas upp men trots det är fildelningen i dag mer omfattande än någonsin, skriver dagens debattörer.
Kriget mot fildelarna trappas upp men trots det är fildelningen i dag mer omfattande än någonsin, skriver dagens debattörer.

Fem år har gått sedan rättegången mot The Pirate Bay. Under dessa år har upphovsrättsindustrins trappat upp kriget mot fildelarna. Trots det är fildelningen i dag mer omfattande än någonsin.

Varje digital kanal kan användas så väl för kommunikation som för att överföra digitala verk. Enda möjligheten att stoppa privat fildelning är att avlyssna, övervaka och analysera allt.

Det vet upphovsrättslobbyn. Därför stöder den lagar om massövervakning. Den blundar för att övervakning av alla människors telekommunikationer är kränkande och problematiskt.

Vad vi ser är en konflikt mellan det distributionsmonopol som kallas upphovsrätt å ena sidan och grundläggande fri- och rättigheter å den andra. Det är ett politiskt ansvar att se denna konflikt och att förstå att dagens lagstiftning inte förmår att hantera den.

Utöver detta lider upphovsrättsindustrin av bristande affärssinne. Det står i kontrast till hur moderna artister, med moderna affärsmodeller väljer nya vägar. För dem är upphovsrätten ingen garanti för att de skall tjäna pengar på sin verksamhet, utan ett problem. Därför ser vi hur många artister avsäger sig den traditionella upphovsrätten. Istället publicerar de sina verk under öppna licenser. Det ger dem inte minst fördelen av att slippa mellanhänder.

Hur reagerar då upphovsrättsindustrin på att artister och fans inser att den inte behövs? Erbjuder den mervärde? Erbjuder den artister coachning, utveckling och produktion som fristående tjänster? Erbjuder den kunderna något som gör det mer attraktivt att köpa via mellanhänder?

Tvärt om. Upphovsrättsindustrin gör medvetet lagligt inköpta kulturprodukter sämre. Man hindrar betalande kunder från att ta del av sin inköpta musik, sina filmer och sina böcker på de sätt och på den tekniska utrustning som de själva vill använda. Paradoxalt nog är det bara betalande kunder som utsätts för branschens moralkakor om fildelning. Och samma betalande kunder får vänta längre än andra innan de får se en film eller en tv-serie.

Det rimliga vore att om man köper ett exemplar, då skall man få något bättre än en kopia som hämtats från från nätet. Men så är det alltså inte i dag. Då är det inte raketforskning att förstå varför upphovsrättsindustrin är i kris. Ingen tycker om dess parasiterande.

Till råga på allt har dess lobbyister mage att gå till lagstiftarna för att kräva särlagstiftning, för att slippa verka på en fri marknad som ständigt utvecklas. Men när man är usel på sin kärnverksamhet, då duger det inte att skrika efter lagstiftning. Istället måste man tillföra något i värdekedjan. Om man inte förstår det, då har man ingen plats på en fri marknad.

Till skillnad från mellanhänderna har många artister insett att ”pirater” faktiskt är villiga att betala. Vi ligger i teknikens och kulturkonsumtionens framkant. Undersökning efter undersökning visar ett tydligt samband mellan tidig användning av ny kulturteknik och betalningsvilja. Pirater är de som spenderar mest på kultur.

Upphovsrätten måste reformeras. Monopolets makt måste inskränkas. Det måste bli enkelt och logiskt att följa lagen i sin vardag. Svaret är lagstiftning som är anpassad till dagens konsumenter och som respekterar grundläggande fri- och rättigheter.

Det finns konkreta förslag till hur en sådan reform kan se ut. I Europaparlamentet har vi pirater fått med oss den gröna partigruppen på ett sådant, som också presenteras i boken ”En reformerad upphovsrätt”.

Det politiska Sverige måste vakna och ta ansvar för medborgerliga fri- och rättigheter, för artisternas frihet, för kulturens mångfald och för teknikens möjligheter.

Christian Engström,

ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet

Alexander Bard,

artist, kulturentreprenör och piratpartist

Rick Falkvinge,

grundare av Piratpartiet

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN