Myndigheter och verk ska erbjuda praktikprogram

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfven: På ett år ska 30 000 unga arbetslösa få sysselsättning

Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill starta ett praktikantprogram där svenska myndigheter inklusive affärsdrivande verk ska ta emot 4 000-6 000 unga arbetslösa som praktikanter på årsbasis.
Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill starta ett praktikantprogram där svenska myndigheter inklusive affärsdrivande verk ska ta emot 4 000-6 000 unga arbetslösa som praktikanter på årsbasis.

Sveriges välstånd bygger på allas vårt arbete och ungdomarna är vår största tillgång. Det är de som ska se till att vi har den välfärd och trygghet vi förtjänar den dag vi själva inte orkar arbeta längre. Det är de som ska bygga det samhälle som våra barnbarn kommer att växa upp i.

Därför har jag lovat att det första beslutet vi tar, om jag får förtroendet att leda nästa regering, är att införa 90-dagarsgarantin som avskaffar långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige.

Utgångspunkten bygger på en enkel princip: det är alltid bättre att plugga, jobba eller praktisera - att lära, bidra och utvecklas - än att vara passiv med bidrag eller beroende av föräldrar för försörjning.

Många unga saknar i dag den gymnasieexamen som krävs för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför kommer vi ge alla unga stöd att ta sin gymnasieexamen, och villkora ersättningar för att den ska fullbordas.

För den som har utbildning men saknar jobb kommer vi att erbjuda praktikplatser eller anställningar i privat eller offentlig sektor, med ekonomiskt stöd från staten om så krävs. Det kan röra sig om att ge en äldre människa extra uppmärksamhet och samvaro på ett ålderdomshem, att hålla bostadsområdet snyggt och tryggt, eller att praktisera på ett privat företag för att lägga arbetslivserfarenhet till den utbildning man redan har.

Vettiga insatser som leder till jobb ersätter alltså den nuvarande regeringens passiva övervakningsåtgärder och det korkade Fas 3 där unga människor i dag förvaras utan att hjälpas ett steg närmare arbetsmarknaden.

Investeringen är omfattande, men långt mer ekonomiskt lönsam än alternativet.

Långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats sedan 2006. Nu krävs att vi prioriterar det som bygger Sverige starkt långsiktigt framför kortsiktiga skattesänkningar.

Garantin, som innebär att ingen under 25 år ska kunna gå arbetslös längre än 90 dagar, kommer att införas stegvis och beräknas vara på plats fullt ut 2018. Redan i slutet av 2015 kommer insatser ha erbjudits för dem som varit utan arbete i mer än sex månader. Det betyder att vi på mindre än ett år kommer att sätta i runda tal 30 000 unga i skolbänken, i arbete eller praktik ute i samhället.

Därför vill jag redan nu ge näringslivet en chans att förbereda sig på en spännande och lönsam uppgift. Som statsminister kommer jag att ställa höga krav på att fler företag drar sitt strå till stacken, väl medveten om att många gör bra insatser redan i dag. Men den som ställer höga krav på andra måste själv vara beredd att gå före. Därför kommer staten, som är en stor arbetsgivare med otaliga möjligheter till erfarenhet och kunskap för unga, att föregå med gott exempel om jag blir statsminister.

Vi kommer därför att starta ett praktikantprogram, kopplat till 90-dagarsgarantin, där svenska myndigheter inklusive affärsdrivande verk ska ta emot 4 000-6 000 unga arbetslösa som praktikanter på årsbasis.

Den borgerliga regeringen har svikit alla ambitioner på detta område, och i dag finns bara drygt 400 tidigare långtidsarbetslösa under 25 år med så kallat nystartsstöd i staten. Detta i verksamheter som totalt har cirka 240 000 anställda. Det är bara ytterligare ett bevis på att den här regeringen helt har släppt uppgiften att motarbeta ungdomsarbetslösheten.

Socialdemokraterna är redo att ta sig an det uppdraget. Det är ingen tvekan om att det kommer att krävas en nationell kraftansträngning. Men jag vet att vi kommer att klara det om vi gör det Sverige är bäst på. Om alla delar av Sverige samverkar så finns det inga problem som vi inte klarar att lösa gemensamt. Därför kommer staten under min ledning göra sin plikt för att avsluta ungdomsarbetslösheten – och kräva att alla andra gör detsamma.

Stefan Löfven

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN