ÅSIKT

Förbud fel väg när det gäller unga på nätet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Vuxna måste gå före – dags att visa #nätrespekt

I dag använder nästan alla vuxna nätet i jobbet, för kommunikation, inköp eller kunskapsinhämtning. Undersökningar visar också att internet är den medieform som unga, från 13 år och uppåt, ägnar sig mest åt varje dag (Statens medieråds rapport ”Ungar och Medier” 2012/13). Samma bild träder fram i andra undersökningar, till exempel den Telenor och TNS Sifo nyligen publicerade som visar att 24 procent av femåringarna i dag har en egen surfplatta och att genomsnittsåldern för en egen smart mobil är 8,7 år. Vid 11 års ålder har nästan nio av tio barn en egen smart mobil.

Trots detta är många vuxna fortfarande osäkra på barn och ungas vardag på nätet. Vi på Surfa Lugnt får ofta frågor från vuxna gällande om man borde låta sin dotter få vara på Facebook? Eller om man ska begränsa tiden sonen sitter vid datorn? Vuxna är oroade för mobbning, sexuella trakasserier eller att våra barn ska träffa någon okänd person som de stämt möte med via nätet. Och visst finns det faror och fallgropar, precis som i andra delar av vår omvärld. Men om vi enbart fokuserar på det negativa, stängs oftast dörren till ett bra samtal om nätet tillsammans med våra unga.

Det har skett en kraftig ökning av antalet datorer och surfplattor i skolan visar Skolverkets senaste rapport. Men trots de ökade satsningarna har färre grundskolor en uttalad IT-plan eller IT-strategi än förra uppföljningen för tre år sedan. Lärarna ställs ofta inför det faktum att eleverna ligger långt före i användandet av datorer och sociala nätverk, något som många vuxna kan känna igen sig i.

Många lärare och rektorer beskriver därför ett behov av ökad kompetensutveckling inte minst kring kränkningar på nätet och hur man ska hantera dessa frågor. Senast i förra veckan stängde en kommun ner ett socialt nätverk som eleverna använde på grund av att situationen blivit ohållbar, en situation som kanske kunnat undvikas om skolorna arbetat förebyggande.

I dag är det ”Safer Internet Day”, en dag som manifesteras runt om i Europa under temat ”Let’s create a better Internet together”. Att skapa ett bättre internet tillsammans känns mer angeläget än någonsin. Men ett stort hinder för att få igång en diskussion om nätet med våra barn och unga är att vi ofta börjar i fel ände. Att förhindra användandet är inte rätt väg att gå!

I en tid då barn växer upp med avancerade mobiler i sin hand och med internet som en naturlig del av livet, har vi vuxna en enorm möjlighet att prata om frågor kring hur vi bemöter varandra på internet, vad vi publicerar om oss själva och för vem. Vi kan gärna bejaka ungas helt sunda och naturliga nyfikenhet, men samtidigt vara tydliga när vi tycker något är olämpligt.

Runt om i världen sker också positiva initiativ via nätet för att exempelvis stå upp för demokrati. Likaså här i Sverige kan manifestationen i Kärrtorp mot rasism visa hur nätet på några minuter kan mobilisera tusentals människor till något positivt. En vardag som många unga känner igen sig i där de träffar och lär känna nya kompisar digitalt.

Vi måste bli bättre på att lyfta fram positiva exempel och prata om Internet som en möjlighet och inte ett hinder eller hot. I dag startar vi därför en kampanj i sociala kanaler där du kan uppmärksamma goda initiativ på nätet genom att dela dem med hashtagen #Nätrespekt. För de goda initiativen finns – vi måste bara lyfta fram dem. Lyfta fram skolorna som bjuder in till en utbildningsdag om nätet med en positiv utgångspunkt. Lyfta fram dem som arbetar stärkande och skyddande på nätet. Lyfta fram berättelserna om de unga som blivit räddade och stöttade på nätet och varför nätet är en så stark drivkraft i ungas liv.

Hjälp oss lyfta fram det positiva med internet. Visa #nätrespekt!

Kristina Axén Olin,

Styrelseordförande Surfa Lugnt

Lars-Åke Norling,

VD Telenor

Göran Marby,

Generaldirektör Post- och telestyrelsen, PTS,

Johan Oljequist

VD Fryshuset

Tomas Franzén

VD Com Hem

ARTIKELN HANDLAR OM

Internet