Nej, fattigdomen ökar inte i Alliansens Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jan Ericson (M): Siffror vantolkas – vi har en mycket jämn inkomstfördelning

Diskussionen om fattigdom i Sverige blossar upp av och till. Med rubriken ”var tredje arbetslös är fattig” lyckas nyhetsbyrån TT dock sprida en bild som inte stämmer riktigt med verkligheten när man börjar analysera materialet från SCB.

Bland annat sägs att andelen fattiga bland de arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade har tredubblats mellan 2004 och 2012. Men samtidigt har antalet personer i dessa grupper minskat kraftigt, vilket ger en helt annan helhetsbild. Andel och antal är två helt olika saker.

Man måste också komma ihåg att siffrorna från SCB handlar om ”relativ fattigdom”, vilket enligt SCB innebär att hushållet har en inkomst under 60 procent av medianvärdet hos befolkningen. Detta mått innebär att när lönerna i samhället ökar stiger gränsen för relativ fattigdom. Fler blir då ”relativt fattiga” trots att de kanske själva fått det bättre ekonomiskt. Ännu märkligare blir det när lönerna faller under en djup kris i ett land. Då minskar den relativa fattigdomen, trots att de flesta fått det mycket sämre. Fattiga u-länder kan på detta sätt få en lägre relativ fattigdom än rika länder i norra Europa. Begreppet relativ fattigdom speglar därför knappast den verkliga bilden av fattigdomen i ett land.

SCB:s siffror visar också att inkomstskillnaderna är i stort sett oförändrade i Sverige sedan 2006. Jämfört med andra länder har Sverige också en mycket jämn inkomstfördelning. Hushållens ekonomiska standard har ökat med i genomsnitt 42 procent under 2000-talet, och ingen inkomstgrupp har fått det sämre. Enligt data från Eurostat har andelen personer med låg materiell standard minskat mellan 2005 och 2012, från 2,3 procent till 1,3 procent. Sverige har därmed den lägsta andelen personer med låg ekonomisk standard av alla jämförbara länder.

Alliansen arbetar för att motverka fattigdom på två sätt. Viktigast för att minska ekonomisk utsatthet är ett eget arbete som ger en egen försörjning. 270 000 fler var i arbete 2013 jämfört med 2006. Utanförskapet (personer som tvingas leva på sociala ersättningar och bidrag) minskade samtidigt med över 220 000 personer. Vi vill fortsätta på denna väg och få ännu fler i arbete och ännu färre i utanförskap och bidragsberoende.

Samtidigt har Alliansen gjort ett stort antal åtgärder riktade till grupper med svag ekonomi. Bostadsbidraget har höjts för såväl unga som barnfamiljer och pensionärer, flerbarnstillägget i barnbidraget har höjts, skatten för pensionärer har sänkts fem gånger, grundnivån i föräldrapenningen har höjts och en fritidspeng införs för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Vi har också infört nya regler som gör att en del av arbetsinkomsten inte ska räknas in när försörjningsstödets nivå bestäms.

Alliansen vill att Sverige ska fortsätta vara ett land med begränsade inkomstskillnader och vi vill fortsätta kampen mot fattigdom och ekonomisk utsatthet. Alliansen vill hålla samman Sverige. Arbetslinjen är den enda effektiva vägen att nå detta mål.

Jan Ericson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN