Vi saknar feminism i sportbevakningen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Nu lanserar vi en normkritisk sportblogg

Sofia B Karlsson, Märit Rönnols, Ida Ali Lindqvist, Bettan Andersson, Jonas Lindqvist och Alva Nilsson. Saknas på bilden gör Elisabeth Wahl.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Sofia B Karlsson, Märit Rönnols, Ida Ali Lindqvist, Bettan Andersson, Jonas Lindqvist och Alva Nilsson. Saknas på bilden gör Elisabeth Wahl.

I dag den 17 december lanserar den före detta sportredaktionen på Feministiskt perspektiv sportbloggen Bortom Linjen.

Vi tror att det är viktigt med en samlad bild för en jämlik idrott, där ett feministiskt perspektiv vävs ihop med perspektiv på andra maktstrukturer. Därför har vi än en gång slagit våra kloka huvuden ihop för att förhoppningsvis bli en kraftfull och nödvändig röst i mediadebatten. Vi hyser alla stor kärlek till sport men anser att det saknas ett samhälleligt och normkritiskt perspektiv i dagens sportjournalistik.

Sport och politik hänger ihop: samma strukturer som finns i samhället i stort finns också inom idrotten. Vi ser många gånger att händelser inom idrotten behandlas som enskilda företeelser, och inte sätts in i ett större sammanhang eller i en struktur.

Den som passar in i normen premieras och normen cementeras, och det som avviker får svårare att passa in och ta plats. Därför är inte idrotten till för alla på lika villkor idag och därför vill vi samla våra kompetenser, erfarenheter och tankar om detta i denna blogg.

Trots att det finns skribenter och journalister som tar upp dessa perspektiv och förhållningssätt, är det sällan de får utrymme i den dagliga rapporteringen. Svenska medier behöver någon som påminner dem om detta:

Påminner om att idrott ska vara till för alla på samma villkor och att idrotten har ett stort ansvar när det kommer till fostran och förebilder.

Det är där vi kommer in. Genom att synliggöra skeva strukturer, och arbeta utifrån en balanserad rapportering baserad på alla människors lika värde, kan vi påverka resten av media- och samhällsklimatet till det bättre. Vi kan fördjupa, visa på alternativ, utbilda och underhålla en stor mängd människor.

Vi vill fylla det glapp vi upplever finns i sportbevakningen, där ”sociala frågor” och ”värdegrundsfrågor” blir något annat än själva sporten. Vi vill koppla samman idrotten med sociala frågor och normkritik. Med tanke på att det är så många som fostras inom idrottsrörelsen och där vi vet att alla inte känner sig välkomna tycker vi att det är viktigt att vara den röst som lyfter de frågor som ofta hamnar i skymundan. Detta på grund av bland annat de patriarkala strukturer som idag styr idrottsvärlden samt sportbevakningen. Det är dags att ändra på det.

Ida Ali Lindqvist

Sofia B Karlsson

Jonas Lindkvist

Märit Rönnols

Alva Nilsson

Bettan Andersson

Elisabeth Wahl

Publicerad: