Kolmisoppis angrepp mot polisen är obefogat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ardavan Khoshnood (Kd)
Ardavan Khoshnood (Kd)

Kolmisoppis påstående om att invandrares misstro mot polisen är begripligt, upprör mig. Den bild som han ger av Skånepolisen är för mig högst främmande. Det finns självfallet rötägg inom alla yrken. Nyligen meddelade media att läkare begår allt fler grova brott. Inte på något sätt är detta representativt för svensk sjukvård och våra läkare. På samma sätt är inte en olämplig polis representativt för den svenska poliskåren.

Romregistret nämns i artikeln som ett exempel på polisens invandringsfientlighet. Säkerhets-och Integritetsskyddsnämnden slår dock fast att detta register inte är baserat på etnicitet. Apjävelhistorien som också tas upp var inte på något sätt riktad mot invandrare. Det handlade om de kriminella som attackerade polisbussar med hemgjorda bomber samt som ”apor” klättrade över polisbussarna.

Jag har under mer än 3 år varit högst involverad i Malmöpolisens arbete, och tiotals gånger patrullerat med polisen i staden. Aldrig någonsin har ett rasistiskt ord sagts. Aldrig har man stoppat någon baserad på hudfärg. Samtidigt som Kolmisoppis artikel är baserad på känslor, väljer jag att bygga min artikel på statistik och vetenskap. Allmänheten, där även invandrare ingår, har högst, och störst, förtroende för polisen. Enligt nationella trygghetsundersökningen från 2012 är förtroendet för polisen även större än resten av rättsväsendet. Det Per Sunde Kolmisoppi, är klaven på det mynt som du letar efter!

Ardavan Khoshnood (Kd)
Ledamot polisnämnden Malmö

Publisert: