ÅSIKT

Dags att moderaterna rättar till sina svek mot väljarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaternas vilja att införa marknadshyror har enligt dem själva: ”sänt dåliga signaler till medborgarna. Man har känt en viss rädsla för vad moderaterna i en regering skulle kunna åstadkomma”. Moderaternas partiledning sammanfattar inför sin egen stämma: ”Vi stänger nu den diskussionen”.

Men detta ska inte tolkas som att moderaterna vill stoppa en utveckling mot marknadshyror. Tvärtom. Den moderatledda regeringen har redan fattat en rad strategiska beslut.

De har tagit bort allt statligt stöd till byggandet. De tog bort räntebidragen, vilket påverkar hyrorna. De avskaffade allt investeringsstöd till produktion av billiga hyresrätter. De avskaffade lagen om tillståndplikt vid försäljning av allmännyttiga bostäder. Resultatet blir att allmännyttan och hyresrätterna blir allt färre. Därmed blir det svårare att göra jämförelser och bruksvärdesprincipen sätts i princip ur spel.

Moderat politik gör att marknadshyror kan genomföras.

Regeringen försöker få det att framstå som om EU kräver att Sverige ska införa marknadshyror. Men Kommissionen har inget emot det svenska bruksvärdessystemet. Ändå har regeringen ändrat direktiven till den statliga utredning som ser över allmännyttan. Där står bland annat: ”Enligt utredningens ursprungliga direktiv skall allmännyttiga bostadsföretag följa en långsiktig självkostnadsprincip. Detta kan begränsa utredarens möjligheter att lägga fram förslag till förändringar som är förenliga med EG-rätten. Denna restriktion tas nu bort.” Regeringens syfte är uppenbarligen att öppna för marknadshyror.

Moderaterna måste granskas för vad de gör, inte vad de säger.

Moderaterna lovade låginkomsttagare mer i plånboken, men det visade sig inte gälla alla pensionärer med låga inkomster.

Moderaterna lovade att inte ta bort tryggheten på arbetsmarknaden, men gjorde om a-kassan så att 350 000 människor nu står helt utan skydd vid arbetslöshet.

Moderaterna lovade att avskaffa fastighetsskatten, men gjorde om den så att över 220 000 småhusägare får höjd skatt.

Lagrådet säger att regeringen lägger ut dimråder. Då hjälper det inte att man försökt ”stänga diskussionen”.

Nu håller moderaterna stämma. Nu har de chansen att rätta till ett av sina ytterligare svek mot väljarna.

Mona Sahlin

partiledare (s)