Debatt

Låt krogarna fortsätta ha egna åldersgränser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Regeringen föreslår: Undantag för restauranger och klubbar i ny lag mot åldersdiskriminering

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) vill att krögarna även fortsättningsvis ska få bestämma sina egna åldersgränser.
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) vill att krögarna även fortsättningsvis ska få bestämma sina egna åldersgränser.

De senaste årtiondena har andelen äldre ökat kraftigt i Sverige. Vi blir allt friskare och många får uppleva en lång, aktiv ålderdom. I takt med ännu bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg kommer andelen äldre att öka ytterligare

i framtiden.

Det är förstås glädjande och vi bör tänka på hur vi skapar ett samhälle som är anpassat för en äldre befolkning. En viktig del är att motarbeta åldersdiskriminering. Alliansregeringen införde ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetsliv och utbildning för tre år sedan.

Vi bör bredda förbudet till fler samhällsområden. Vi ser exempel på äldre som får sämre behandling i vården, inte av medicinska skäl utan bara på grund av sin ålder. Det finns också banker, telefonbolag och andra som helt avfärdat äldre som kunder.

Ett bredare förbud mot åldersdiskriminering har utretts och regeringen ska lämna ett lagförslag till riksdagen under våren. En fråga som har väckts i sammanhanget är vad det kommer att betyda för de åldersgränser för yngre som finns på en del restauranger (Aftonbladet 25/11 2011). Utredaren föreslog att förbudet ska täcka sådana åldersgränser. Om en servering vill ha ett visst klientel menade utredaren att det i stället skulle gå att använda sig av musikval, krav på viss klädsel, inredning med mera.

En princip om likabehandling är en bra utgångspunkt, men i det här fallet finns det även andra faktorer att väga in. Jag har lyssnat på remissinstanserna och kommit fram till att det finns skäl att undanta åldersgränser på krogar.

Jag är glad över att Sverige har fått ett mer livligt uteliv de senaste åren, men är samtidigt bekymrad över det våld som ibland uppstår. Unga människor orsakar oftare ordningsproblem. Det är inte rimligt att den som driver en verksamhet som har utskänkningstillstånd ska fråntas möjligheten att själv bestämma en åldersgräns för inträde.

En effekt av ett förbud mot olika åldersgränser skulle förmodligen bli att de som i dag har högre åldersgränser tvingas anställa fler vakter och på andra sätt motverka risken för våld. Sådana åtgärder skulle ändå inte hjälpa mot det ökade stök på gator och torg som skulle riskera att uppstå utanför en del uteställen sent på natten.

I detta fall får därför praktiska hänsyn gå före den strikta principen om likabehandling.

I det lagförslag mot åldersdiskriminering som kommer att lämnas till riksdagen i vår kommer restauranger och liknande ha möjlighet att fortsätta sätta upp åldersgränser. Precis som i dag kommer många ställen ändå välja att välkomna människor i alla åldrar.

Det viktiga för mig i diskussionerna kring ett breddat förbud mot åldersdiskrimineringen är att regeringens förslag ska vara ett tydligt steg mot ett samhälle som är mer anpassat för den befolkning som vi faktiskt har. Ett samhälle där äldre inte ska uppfatta att de utestängs på grund av sitt födelseår.

Erik Ullenhag

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kulturdebatt

ÄMNEN I ARTIKELN

Kulturdebatt