Sverige har hjälpt oss att nå våra drömmar

105 svensk-afghaner: Vi kom som flyktingar – så ger vi tillbaka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vill nyansera bilden av de ensamkommande, skriver flera debattörer som själva kom som flyktingar från Afghanistan.

Foto: Björn Lindahl
DEBATT

DEBATT. Under de senaste tre åren har migrations- och integrationsfrågorna blivit två av de viktigaste frågorna i den politiska dagordningen. Den främsta anledningen är att det under år 2015 skedde en kraftig ökning av antalet människor på flykt till Europa . Bland dessa var flyktingar med afghansk bakgrund en av de största grupperna. Under 2015 sökte cirka 42 000 personer med afghansk bakgrund asyl i Sverige.

Det var ett exceptionellt år då totalt antal asylsökande från Afghanistan under alla år till och med 2014 hade varit cirka 27 000. Under 2016 sökte 3 000 och under 2017 cirka 1 700 afghaner asyl i Sverige. Under 2000-talet har asylsökande från Afghanistan stått för tio procent av alla asylsökande i Sverige.

Jämfört med de flesta andra stora flyktinggrupper har personer med afghansk bakgrund haft låg medelålder då nära hälften av dem har varit ensamkommande barn och unga.

Debatten i dag är väldigt centrerad kring problem och utmaningar där mottagningskostnader beskrivs som oändliga och potentialen hos flyktingar som obefintliga.

Här vill vi nyansera bilden och visa att flyktingar besitter stor potential och om chansen ges skapar de tryggt liv för sig själva och bidrar till samhället som har gett dem fristad och skydd. Vi vill betona att vi är ett axplock av alla kompetenta och hårt arbetande afghansvenskar som dagligen kämpar för sitt och för Sveriges bästa, det Sverige som vi älskar och ser som vårt trygga hem.

En forskningsstudie gjord av institutet för social forskning vid Stockholms universitet om ensamkommande unga mellan 2003 och 2012 visade att personer med afghansk bakgrund hade lyckats bäst i sin integration genom att komma till jobb eller studier. 

Vi har kommit till Sverige under olika år de senaste tre decennierna, främst de senaste två, som asylsökande, kvotflyktingar eller anhöriga till flyktingar. Vi anser att vi framställs som en homogen grupp och tillskrivs negativa egenskaper med målet att få folk att se oss som en misslyckad grupp. Vi är precis som alla andra i samhället, var och en med våra egna personliga egenskaper och åsikter.

De stora bekymmer och trauman som vi hade upplevt var svåra att glömma, men den mottagning som vi fick i Sverige förmildrade omständigheterna och gav oss känslan av värdighet och sinnesro. Två viktiga aspekter för de flesta av oss har varit permanent uppehållstillstånd och att vi antingen direkt eller ganska snabbt fick gå i ordinarie skolklasser och på så sätt kunde lära oss både det svenska språket och ämnena snabbare samtidigt som integrationsprocessen pågick smidigt.

Den nyfunna tryggheten i Sverige gav oss chansen att inte bara drömma utan också sträva efter att förverkliga våra drömmar. Vi som fick chansen att studera och arbeta här har lyckats bra i våra liv i Sverige och vi bidrar med våra olika kompetenser och erfarenheter till det svenska samhället och svensk ekonomi, som alla andra svenskar. En del av oss är studenter som inom snar framtid äntrar arbetsmarknaden.

Vi vill betona att brott och kriminalitet bland en del av nyanlända ungdomar med afghansk bakgrund bekymrar oss mer än andra då vi är medvetna om att misstänksamheten riktas mot oss som grupp.

Vi jobbar var och en på sitt sätt med att föra diskussion med nyanlända för att hjälpas åt i att förebygga brott och att skapa bättre grund för fler att få skapa tryggt liv i Sverige och bidra till landets välstånd.

Vi vänder oss dock emot debattklimatet där enstaka brottsdömda ses som representanter för hela grupper medan de etablerade och framgångsrika anses vara särkopplade från grupper och utgöra undantag.

I dag jobbar eller studerar vi inom olika sektorer i samhället och ser oss som väl etablerade. Några av oss är eller har varit aktiva i olika politiska partier. Vår starka övertygelse är att de allra flesta personer i Sverige med afghansk bakgrund är drivna och jobbar hårt för att hitta sin plats i samhället, att studera, jobba och bidra. Därför vill vi att det politiska debattklimatet blir mer nyanserat och att det talas med oss i stället för om oss.


Reza Javid, ankomstår 2003, master i nationalekonomi och kandidatexamina i ekonomi, statistik och statsvetenskap, verksamhetsanalytiker på Västra Götalandsregionen, har haft förtroendeuppdrag på kommunal och regional nivå för Socialdemokraterna och har varit styrelseordförande eller ledamot i flertalet föreningar
Jawid Heidari, ankomstår 2008, civilingenjör i teknisk fysik, studerar sista terminen på tekniska universitetet i München
Enayatullah Adel, ankomstår 2004, magisterexamen i statsvetenskap och kandidat i internationella relationer, jobbar på Svenska Afghanistankommittén i Stockholm
Nasiba Daytabar, ankomstår 2010, master i mänskliga rättigheter, Lärare, ledamot i styrelsen för MP i Järfälla
Isabelle Ataie, ankomstår 2000, juridikstudent vid Lunds universitet
Assad Zeerak, ankomstår 1991, specialist i allmänmedicin, distriktsläkare inom Stockholms läns landsting
Reza Hosseini, ankomstår 2006, civilingenjör i energisystem, Mälardalens Högskolan, Västerås, Jobbar som konsult.
Farangis Hakimi, ankomstår 1996, student i Civilingenjörsprogrammet i system och teknik i samhället, Uppsala universitet
Ali Yusefi, ankomstår 2010, landslagsboxare, barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, personlig tränare och föreläsare
Qasim Amini, ankomstår 2011, magister inom vårdvetenskap med inriktning anestesi och kandidatexamen i vård och omsorg, specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi, ägare av QA Nursecare AB
Waheed Jawadi, ankomstår 2004, ingenjör i Byggteknik och Design vid KTH, egenföretagare Buda byggkonsult, och jobbar även som byggnadsinspektör på Sektor samhällsbyggnad i Ale kommun.
Fereshta Ziai, ankomstår 2002, statsvetenskap vid Mittuniversitet, Global Development vid Göteborgs universitet, pedagogik vid Örebro universitet och Göteborgs universitet, ungdomshandledare i Göteborgs stad och utbildare i Hermods
Masooma Amini, ankomstår 2008, Högskoleingenjör i Elektroteknik och Automation, Student i Civilingenjörsutbildning i Elektronik vid LTH, Teknisk Support Ingenjör, Beckhoff Automation AB
Farida Zeerak, ankomstår 1992, legitimerad lärare, jobbar som lärare inom Stockholm stad
Asef Nadeson, ankomstår 2007, Kyltekniker och driftingenjör, jobbar som energitekniker
Heley Hotaki, ankomstår 2002, samhällsvetenskap vid Malmö Högskola, International Migration and Ethnic Relations med inriktning juridik, mänskliga rättigheter och kulturella skillnader. Jobbar som utredare på Skatteverket, har tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.
Amir Shafa, ankomstår 2017, student i Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, Uppsala universitet
Michelle Elham Saeedi, ankomstår 2000, juridikstudent vid Örebro universitet
Sofia Wafa Farzam, ankomstår 1996, civilingenjör inom biokemi, t.f. Sektionschef på biokemiskt labb på läkemedelsföretaget Octapharma
Sher Bakhtiar, ankomstår 2007, studerar sista terminen på läkarprogrammet vid Uppsala universitet
Mustafa Sharq, ankomstår 1994, kandidatexamen i nationalekonomi, har studerat statsvetenskap, egenföretagare på Sanus Glutenfri
Najib Maqsoudi, ankomstår 2004, läkare och civilekonom, gör sin AT vid NU-sjukvården inom Västra Götalandsregionen
Wahida Sarwari, ankomstår 2003, master i biomedicin och leg. biomedicinska analytiker. Projektledare för lokal samordning av nationell biobankservice vid Göteborgs universitet samt ung rådgivare till VGR:s regiondirektör
Ahmad Ghasemi, ankomstår 2011, Student på byggnadsingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet
Helen Farman, ankomstår 2002, civilingenjör i bioteknik från Chalmers, doktorand vid Göteborgs universitet
Mohammed Mohamadi, ankomstår 2004, byggnadsingenjör och går sin åttonde termin på läkarprogrammet vid Pomeranian University of Medicine
Samandar Habib, ankomstår 2004, legitimerad läkare, läkare på vårdcentral
Atefa Sadid, ankomstår 2001, biomedicinsk analytiker med inriktning mot fysiologi
Sadaf Noor, ankomstår 1996, master i internationella relationer och kandidatexamen i historia, statsvetenskap och ryska. Programhandläggare på Svenska Afghanistankommittén
Mujib Wais Ezat, ankomstår 2006, Master i statsvetenskap, lärare, Kommunfullmäktigekandidat för Centerpartiet
Sadaf Ghafari, ankomstår 2004, student på byggnadsingenjörsprogrammet vid Örebro universitet
Kavian Sahar, ankomstår 1994, civilekonomexamen, jobbar som manager och revisor
Maryam Sadid, ankomstår 2001, läkarstudent vid Örebro Universitet
Sadia Dost, ankomstår 1999, juridikstudent vid Örebro universitet
Elham Fayaz, ankomstår 2006, trafikledarutbildning, kommersiell pilot
Alidariab Hossein, ankomstår 2008, student på byggnadsingenjörsprogrammet vid Luleå universitet
Moazima Stanikzai, ankomstår 2013, student på statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet
Omerjan Wazir, ankomstår 2002, Högskoleingenjör i elektroteknik från KTH, utvecklingsingenjör på Scania
Kazem Bahadori, Ankomstår 2011, student på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings universitet, Instruktör och grenledare över volleybollverksamheten på Campushallen
Ali Asghar Mohammad Amin, ankomstår 2010, kandidat i Fysik och nanovetenskap vid Linköpings universitet
Aman Ghazanfari, ankomstår 2010, högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik från Linköpings universitet
Heshmat Hassani, ankomstår 2011, Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik från Linköpings universitet
Omid Mahmoudi, ankomstår 2011, grundare av Ensamkommandes förbund, Kompassrosstipendiat, vald till ung ledarförebild 2018 av Kungen, vinnare av Stora priset från Allmänna barnhuset, författare till två böcker, verksamhetsansvarig på Mötesplats Otto
Bismillah Zahedi, ankomstår 2013, vinnare av Ungt Kurage 2016 av Raoul Wallenberg Academy, Sista året på Elprogrammet med inriktning mot automation på gymnasiet, IT-support och utbildare för Enter Sweden (IT-Guiden)
Reza Qasemi, ankomstår 2009, maskingenjörsexamen med inriktning mot design och produktutveckling från Högskolan i Jönköping
Esra Lali, ankomstår 2002, sjuksköterskeexamen, diabetessjuksköterska på Region Skåne
Zaki Habib, ankomstår 2002, Psykiatriutbildning, jobbar på psykiatriskt boende, har innehållit förtroendeuppdrag på kommunal och regional nivå för Socialdemokraterna
Hafiz Latif, ankomstår 1989, specialist inom allmänmedicin, verksamhetschef på Brommaakuten Vårdcentral
Nasir Veghar, ankomstår 2000, Civilingenjör med inriktning energisystem från MDH, Underhållningsingenjör på Oskarshamns kärnkraftverk(OKG), kärnkraftsinspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten
Somia Fasihi, ankomstår 2016, mastersexamen i arkitektingenjörskap, arkitekt på Sweco Architects
Satar Forugh, ankomstår 2010, kandidatexamen i innovation & design, egenföretage – innoform.se
Ajmal Sial, ankomstår 2007, juridikstudent, tolk och egenföretagare
Roman Hassas, Ankomstår 1996, Flerfaldig svensk mästare - Athletic Fitness Nordisk silvermedaljör – TaeKwonDo, har representerat Sverige i TaekWonDo, Högskoleingenjör i Byggteknik- och Design KTH, Egenföretagare - konsult inom samhällsbyggnad Aktivt tävlande Classic Bodybuilding Musikproducent och keyboardist
Shafika Hauari, ankomstår 2004, Legitimerad apotekare från Uppsala Universitet, apotekare på Apotek Hjärtat
Abbas Jafari, ankomstår 2004, student på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med inriktning materialvetenskap vid Uppsala universitet
Juma Lomani, ankomstår 2003. Master student i Idrottsvetenskap, Projektkoordinator på Ensamkommandes Förbund
Sadaqat Baba, ankomstår 2003, beteendevetarprogrammet på gymnasiet, auktoriserad tolk och översättare, tolk på Tolkförmedling Väst
Surayya Kazemi, ankomstår 2009, student på biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet
Shahlla Jaghori, ankomstår 1998, läkarstudent vid Gdansk Medical University
Mubarakali Mohseni, ankomstår 2009, kandidatexamen i fysik och civilingenjörsstudent i teknisk fysik, fjärde året, på Uppsala universitet, Ordningsvakt vid sidan av plugget.
David Khalili, ankomstår 2003, byggentreprenör och egenföretagare, samägare och vd på DaCa products AB och D&C Renovering och Design
Eghbal Kamran, ankomstår 1996, socionomexamen, tidigare marknadschef, moderat politiker inom Örebro kommun och Region Örebro län
Zareen Taj Vahedi, ankomstår 1993, läkarexamen från Medical University of Silesia och kandidatexamen i fysik, AT-läkare vid Skellefteå lasarett
Basir Seerat, ankomstår 2012, student på mastersprogrammet i media management på KTH, fotojournalist, ordförande för Asia Cultural House och Afghan Documentary Filmfestival
Hamed Veghar, ankomstår 1998, företagsekonomistudent vid Stockholms universitet
Tahereh Ataie, ankomstår 2001, biomedicinsk analytiker, jobbar som biomedicinsk analytiker på Aleris i Stockholm
Sedika Hauari, ankomstår 2004, Sjuksköterskestudent vid Blekinge Tekniska Högskolan
Casim Husseini, ankomstår 2001, ekonom, föreläsare och föreståndare för HVB-hem
Mojtaba Ziai, ankomstår 2005, flygtekniker med privat flygcertifikat, flygtekniker hos Försvarsmakten
Yeganeh Vahid Rezah, ankomstår 2004, läkarstudent vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin
Hasan Mohamadi, ankomstår 2003, matematikerexamen, matematiklärare på Örebro kommun
Fazila Akhundzadeh, Ankomstår 2006, specialistsjuksköterska i barn och ungdomsmedicin, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus Malmö.
Hassan Jamali, ankomstår 2002, energiingenjörsexamen från MDH, drifttekniker på Mälarenergi
Adila Haidari, ankomstår 2007, auktoriserad tolk, läkarstudent vid Warmia and Mazury,
Raffe Ahmadi, ankomstår 2002, IT-managementsexamen från Högskolan i Skövde, Business management vid Southampton Solent University, Affärssystemspecialist på Beijers Byggmaterial
Hosein Vahid Rezah, ankomstår 2004, läkare
Ali Soltani, ankomstår 2001, driftingenjörsexamen, driftingenjör på Fortum kraftvärmeverk
Maryam Akbari, ankomstår 2014, student på mastersprogrammet i media, kommunikation och kulturanalys, frilansjournalist och tolk
Farangez Heidari, ankomstår 2002, socionomexamen från Örebro universitet, jobbar som socionom
Sharifa Hauari, ankomstår 2004, Legitimerad Apotekare från Uppsala Universitet, jobbar som apotekare på Apotek Hjärtat
Zainab Amani, ankomstår 2012, student på kandidatprogrammet i ekonomi vid Lunds universitet, jobbar som vikarie på skolor och förskolor i Malmö
Sina Hakimi, ankomstår 2012, student på socionomprogrammet vid Uppsala universitet
Farzane Hosseini, ankomstår 2006, legitimerad sjuksköterska, student på barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola
Hamed Rezaie, ankomstår 2009, högskoleingenjör inom byggteknik. Jobbar som konstruktör
Arezoo Levin, ankomstår 2001, specialistsjuksköterska inom barn och ungdomsmedicin, sjuksköterska på Barnmedicinavdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö
Shakiba Haji, ankomstår 2001, barnmorska på BB-avdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö
Haron Askaryar, ankomstår 1993, legitimerad apotekare, läkemedelsansvarig på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Nik Hosseini, ankomstår 1996, tandläkarexamen från Malmö universitet, tandläkare på Folktandvården i Skåne
Sadiqa Sorkhabadi, ankomstår 2004, student på tandhygienistprogrammet vid Malmö Universitet
Mohammad Vahid Rezah, ankomstår 2004, tandläkarstudent vid Malmö Universitet
Morteza Mohammadi, ankomstår 2003, tandläkarstudent vid Malmö Universitet
Rohan Samandari, ankomst 2009, Studerar IT och ekonomi vid Malmö Universitet
Basir Hakimi, ankomstår 2010, yrkeshögskoleingenjör inom automation, automationsingenjör på Aftec AB
Soraj Jamaly, ankomstår 2003, handelsanställd, butiksbiträde på Din Mat
Ismat Mohammadi, ankomstår 2009, ekonom, tolk och kvalificerade kontaktperson på Humana AB
Homeira Rizhay, ankomstår 2011, undersköterska på Karolinska universitetssjukhuset
Rahime Ahmadi, ankomstår 2001, sjuksköterska på äldreboende i Göteborg.
Fariba Haji, ankomstår 2001, apotekare på Apotek Hjärtat i Göteborg
Mahria Haidari, ankomstår 2007, Läkarutbildning i Warmia and Mazury
Omid Bahadori, ankomstår 2009, högskoleingenjörsstudent i maskinteknik, lärare i Malmö Stad
Monireh Sadat, ankomstår 2009, legitimerad tandhygienist, tandhygienist inom Folktandvården i Stockholms
Sam Lali, ankomstår 2006, startade projektet På flykt ensamkommande inom Röda Korset. Grundare av Happy Days Stockholm, Happy Days Botkyrka, samt Happy Days Göteborg, har startat fotbollslag för ensamkommande ungdomar, arbetar som koordinator på organisationen Project Playground
Laili Arezo, ankomstår 2002, skräddare, designer och frisör, har jobbat som taxichaufför och är numera student på Administratörsprogrammet inom offentlig förvaltning vid Borås högskola.
Alireza Ahmadi, ankomstår 2013, gymnasieexamen med inriktning natur och samhälle, egenföretagare, entreprenör och föreläsare på Alligation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

De ensamkommande flyktingbarnen

Afghanistan

Migrationspolitik

Malmö