ÅSIKT

Så ska folkpartiet erövra feminismen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: startar nätverk på nätet Folkpartiets riksdagsledamot Birgitta Ohlsson lanserar i dag ett nätverk för feminister www.felira.nu. På Aftonbladet Debatt förklarar hon sitt feministiska program.
DEBATT

Likt troende Hare Krishna-munkar rabblade vi folkpartister mantrat ”att ställa krav är att bry sig” till leda under höstens valrörelse. Ordning och reda, disciplin och allehanda krav blev nya kodord fjärran från våra klassiska socialliberala slogans som ”frihet utan egoism”. Kravretoriken riktades främst mot dem som redan har det tufft i samhället som arbetslösa, låginkomsttagare, skolelever och invandrare. Då partiets ledning hopplöst verkar ha förälskat sig i konceptet kan det för trovärdighetens skull vara dags att vända på perspektivet. Det blir annars lätt dubbelmoral när kraven bara riktas mot redan utsatta.

Liberal kravretorik borde i stället slungas mot privilegierade grupper, gammeldags strukturer och gynnade system. Först då når liberalismen sina rötter och blir utmanande. Att avskaffa manssamhället är nämligen att verkligen bry sig, både om liberalismen och partiets trovärdighet.

Folkpartiet liberalerna har just nu en fantastisk möjlighet att återerövra feminismen. Feminismen föddes inom liberalismen i slutet av 1700-talet. Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill och Elisabeth Cady Stanton är bara några av de pionjärer som tidigt utmanade förlegade ideal, könsdiskriminerande lagar och den vita heterosexuella mannen som norm. Ingen annan politisk rörelse än liberalismen kan heller bättre förvalta, utveckla och stimulera feminismens idé om den fria individen – utan bojor från vare sig könsroller, fördomar eller patriarkat.

Det räcker dock inte att leva på gamla meriter. Visst väcktes den första riksdagsmotionen om kvinnlig rösträtt av liberalen Fredrik Borg – en demokratireform som sedan genomfördes av Nils Edéns regering.

Den frisinnade Kerstin Hesselgren blev Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot 1921.

Folkpartiet var först med att 1970 kräva jämställdhetslag. 1994 godkände riksdagen socialminister Bengt Westerbergs jämställdhetsproposition ”Delad makt – delat ansvar” med pappamånaden. Folkpartiets politik på jämställdhetsområdet är fortfarande utmärkt på många områden. Kampen mot våld i hemmet, fler arbetsgivare i offentlig sektor och skattelättnader för hushållsnära tjänster är bara några exempel. Men detta räcker inte. Politiken måste förnyas:

1.Bojkotta barnkammarens apartheid

Könsapartheiden börjar redan i barnkammaren och förföljer oss livet ut. Gulliga docklekar för dem med livmoder och kraftfullt tufft för den snoppförsedde. Alltifrån leksaksaffärer till McDonalds Happy Meal-figurer till tvättmedelsreklam följer könsordningen slaviskt med den aktiva och självständiga mannen som mall kontra den passiva kvinnan. Bryt rollerna i tid. Kräv obligatoriska feministiska jämställdhetsplaner i förskolan.

2. Feministiskt medveten familjepolitik

Trots att svenska män också blir föräldrar tar de i snitt bara ut 14 procent av föräldraledigheten. För att öka männens ansvarstagande bör individualiserad föräldraförsäkring införas. Kräv lagstiftning så att varje förälder får lika lång ledighet som inte får vara överförbar – utan helt enkelt brinner inne om någon av föräldrarna inte tar ut sin del. Höj ersättningsnivån i föräldraförsäkringen samtidigt som företag som uppmuntrar män till föräldraledighet kan få sänkta arbetsgivaravgifter i form av jämställdhetsbonus.

3. Arrangera konsumentbojkotter

Lagar förändrar inte allt. Medvetandegörande sker genom aktiv opinionsbildning. Liberalismens styrka är att kombinera politik med privat handlande. Uppmuntra konsumentbojkotter av sexistiska skitföretag som framställer kvinnor som menlösa våp och cementerar traditionella könsroller. Kräv jämställdhetsmärkning av företag! Häng ut företag som inte anställer kvinnor på höga uppdrag eller nobbar kvinnor till bolagsstyrelser. Vill de inte ha vår kompetens är de inte värda våra pengar.

Konkurrensen är dessutom inte mördande på dagens feministiska arena. Efter Gudrun Schymans sorti som feministisk drottning har vänstern varit ovanligt frånvarande i debatten. Socialdemokraterna har tappat sin forna glans och svikit feminismen gång på gång under våren, exempelvis genom att i riksdagen rösta nej till att utländska kvinnor ska kunna få abort i Sverige och att abortlagen ska bli en internationell rättighet samt konstant stoppat alla förslag att göra värnplikten könsneutral med motiveringen att kvinnor gör ju sin plikt genom att föda barn.

Efter snart tio år som aktiv folkpartist och en frustration över att vänstern dominerat debatten parallellt som mitt eget liberala parti inte utåt har samma starka jämställdhetssignum som på Bengt Westerbergs dagar lanserar jag därför i dag ett nytt nätverk, www.felira.nu, för liberala och radikala feminister.

Folkpartiets kravpaket behöver fräschas upp feministiskt. För att ställa krav är som bekant att bry sig.

Birgitta Ohlsson

Riksdagsledamot folkpartiet liberalerna

Grundare av www.felira.nu

Gudrun Schyman har abdikerat som feministisk drottning. Folkpartiets Birgitta Ohlsson är beredd att överta tronen. I dag startar hon ett nytt feministiskt nätverk, Felira, för liberala, radikala feminister. Folkpartiet liberalerna har just nu en fantastisk möjlighet att återerövra feminismen , skriver hon på Aftonbladet Debatt.