Solceller hemma ska ge billigare el

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Eriksson: Miljöpartiet vill ge människor mer makt över sina egna liv

V, S och MP jobbar på att jämka ihop sig inför valet. Miljöpartiets frihetliga tradition ska prägla den rödgröna politiken, skriver språkröret Peter Eriksson.
Foto: Foto: Scanpix
V, S och MP jobbar på att jämka ihop sig inför valet. Miljöpartiets frihetliga tradition ska prägla den rödgröna politiken, skriver språkröret Peter Eriksson.

Det rödgröna samarbetet tar alltmer tydlig form. Vi arbetar intensivt med att förbereda ett gemensamt regeringsalternativ inför valet i höst. Väljarna ska veta vad man kan förvänta sig för politisk inriktning.

Våra olika partier har olika erfarenheter och politiska utgångspunkter. Miljöpartiet bidrar med en grön frihetlig dimension. Jag ska med några tydliga exempel visa vad det innebär och hur det kan lämna avtryck i det rödgröna regeringsalternativet inför valet 2010.

Frihet är ett ofta missbrukat ord inom politiken. För de gröna är vårt gemensamma ansvar för framtiden och för utsatta människor, grundläggande värderingar. Men det finns också en frihetlig tradition inom den gröna rörelsen som har stärkts de senaste åren. I dag syns det till exempel genom att vi står i främsta ledet för att stärka rätten till privatlivet i grundlagen, att vi länge varit starka motståndare till ökad övervakning från storebror men också att människor måste få leva sina liv utifrån sina förutsättningar, etniskt, kulturellt eller sexuellt. Vi bejakar mångfalden. För oss är det en frihetsfråga. Därför blir det också ett angrepp på det fria och livsbejakande när rädslan för andra grupper och kulturer tillåts ta över.

Det frihetliga med en politik för företagande och entreprenörskap ligger i att vi själva och tillsammans med andra kan forma våra liv och vår försörjning. Politikens uppgift är att skapa bättre förutsättningar för fler att göra det. Människors kreativitet och vilja att starta och driva företag måste tas tillvara bättre. Därför kan också sänkt skatt för småföretag vara en frihetsfråga. Entreprenörer behövs inte bara i näringslivet utan lika väl i den offentliga sektorn. Det är entreprenörerna som banar vägen för det nya och som trampar upp de stigar som vi måste hitta för att få ett bättre samhälle.

Däremot leder ytterligare inkomstskattesänkningar för oss som redan har det bra, på bekostnad av utsatta grupper som sjuka och arbetslösa, knappast till en ökad frihet i samhället. Jag är rädd för att borgarna nu är på väg att privatisera samhällsproblem som sjukdom och arbetslöshet.

I stället för att vi har fungerande gemensamma försäkringssystem så blir det ditt eget personliga misslyckande som du får klara av själv om du blir allvarligt sjuk. Det ger oss ett hårdare och kallare samhälle. Den gröna hållningen innebär tvärtom att ge nya livschanser och att aldrig ge upp om människor.

Det gröna står för långsiktig hållbarhet. I dag är vi långt ifrån målet att klara klimatfrågan, skydda den biologiska mångfalden och få till stånd ett hållbart resursutnyttjande. Det kräver handling nu. I grunden är det en frihetsfråga med globala dimensioner. De rika ländernas utsläpp begränsar frihet och livsutrymme för den fattiga världen genom omfattande klimatförändringar. Världen behöver internationella överenskommelser men vi har inte råd att vänta på att globala avtal ska lösa problemet. Till syvende och sist måste de ändå följas av riktiga åtgärder på nationell nivå.

Sverige skulle vinna på att återigen ta ledningen i klimatfrågan. Vi behöver därför investera och bygga om Sverige för ökad hållbarhet. Vi anser att de rödgröna måste våga ta beslut om ökade investeringar för att bygga ut järnvägssystemet. Vi vill flytta över transporter från vägar och flyg till järnväg och sjöfart.

För att stärka konkurrenskraften och få en kraftig ökning av kapaciteten i järnvägssystemet så vill vi bland annat satsa på en höghastighetsbana mellan Stockholm, Köpenhamn/Malmö och Göteborg. Men vi behöver kapacitetsökningar även i övriga delar av Sverige. Kollektivtrafiken i våra större städer behöver också byggas ut.

En viktig del av en grön omställning ligger i bostäderna. Om vi stödjer effektiviseringar för att minska användningen av direktverkande el i våra bostäder så löser vi också det större samhällsproblemet med elbrist när det är kallt på vintern.

Genom att ta fram enkla och tydliga regler för att gynna lokal produktion av egen el och uppvärmning så vill vi också skapa förutsättningar för en revolution i det lilla. Det storskaliga energisystemet ska kompletteras med lokal egen produktion i villan, trädgården eller i bostadsrättsföreningen. Det kan handla om energi från vind, sol eller biobränslen.

Vi vill därför garantera dig att för varje kilowattimme du producerar så får du motsvarande minskning av det som du behöver betala för från energibolaget och det du behöver betala skatt för. Du betalar då bara för den el som du netto gör av med.

Vi gröna vill ge människor mer makt över sina liv och underlätta för enskilda att göra val som bidrar till en hållbar utveckling. Frihet måste kombineras med ansvar för att bli långsiktigt hållbar.

Peter Eriksson

Publicerad: