Debatt

Inga förbättringar efter 30 års dialog

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Amineh Kakabaveh: Samtal räcker inte för att påverka regimen Iran

Den dödsdömda tvåbarnsmamman Sakineh sitter fängslad i Iran, i väntan på avrättning.

Man kan förstå att det ibland är nödvändigt att föra en dialog med regimer, vars uppfattningar man inte delar i frågan om demokratiska och mänskliga rättigheter. Men det finns också gränser för hur samtalsbenägen man ska vara.

Allt prat om dialog från EU:s sida med Iran har varit fruktlöst. I 30 år har man fört en så kallad kritisk dialog med den iranska regimen. Men inga som helst förbättringar kan skönjas. Det borde vara dags för andra metoder än själva samtalet. Man kan exempelvis understryka vad man säger i dialogen med punktvis men konkreta och kännbara sanktioner - något som mitt parti, Vänsterpartiet - sedan länge krävt.

Det förekom under några år under president Khatamis tid en så kallad liberalisering. Mördandet, valfuskandet, förföljelserna av kvinnor har dock fortsatt och oppositionella har avrättats.

Vi har i riksdagen ställt ett antal frågor och interpellationer om kränkningarna av demokratiska mänskliga rättigheter i Iran. Ofta har de tagit sin utgångspunkt från något konkret fall – kvinnor som skall avrättas på uppenbart falska grunder eller för att de brutit mot något religiöst påbud. Det har även handlat om avrättning av barn och av kurder som kämpat för sina kulturella eller nationella rättigheter. Jag var själv en hårsmån från att som 14-åring bli avrättad för att jag vägrade bära slöja.

De frågor och interpellationer om Iran som vi från Vänsterpartiet ställt i riksdagen, där konkreta fall av tortyr och dödsdomar varit utgångspunkten för debatten, har kanske irriterat utrikesministern. Men skulle vi ha tagit varje enskilt fall som utgångspunkt för en fråga eller interpellation skulle vi utan svårighet ha kunnat interpellera varje vecka – periodvis även dagligen. Hela det iranska så kallade rättsystemet är, det vet vi, genomruttet och korrumperat.

Detta vet naturligtvis även vår utrikesminister Carl Bildt. Men Sverige inbjuder och tar i dagarna emot en delegation från Iran. Den svenska regeringen förespeglar oss att det endast genom samtal går att påverka regimen i Iran. Men några förändringar kommer inte att ske. Regimen kommer i stället att använda sitt besök i Sverige för att legitimera sin makt, sin politik och sitt förtryck. Även det vet naturligtvis vår utrikesminister. Jag tror inte att han är så naiv att han verkligen tror på det han säger om den så kallade kritiska dialogen med den iranska regimen.

Den som i än mindre grad tycks inse vad det handlar om är vår handelsminister. Hon tror uppenbarligen att om man bara gör goda affärer med den iranska regimen så leder detta till förbättrade förhållanden för folket i Iran. Men de goda affärerna kommer inte att leda någonstans. De kommer istället att medföra att regimens ställning stärks och möjligheterna till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter minskar. Kanske gör omkring 90 svenska företag och en rad företag i Iran sig en extra hacka, men knappast folket i Iran.

När den iranska delegationen kommer för att besöka riksdagens utbildnings- och utrikesutskott har Vänsterpartiets representant i utrikesutskottet, Hans Linde, förklarat att han inte kommer att närvara. Det skulle vara väl magstrakt av oss att sitta tillsammans med regimens företrädare samtidigt som tvåbarnsmamman Sakineh Mohammadi Ashtiani - vars fall vi tagit upp i den svenska riksdagen – troligtvis avrättas inom kort. När detta skrivs kan avrättningen redan ha inträffat.

Den delegation som kommer hit är visserligen parlamentariker och utsedda i val. Men de är samtidigt representanter för en regim och ett system som inte tillåter någon opposition. Man ska veta att man har att göra med en regim som mördar, våldtar, torterar och lemlästar sina medborgare.

Amineh Kakabaveh

Publisert: