ÅSIKT

Tunisien visar vägen till fred i arabvärlden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Margot Wallström: Årets fredpris är ett erkännande av de goda krafterna i regionen

Foto: Foto: BJÖRN LINDAHL
Tunisien lyckades med det som många länder i regionen misslyckades med; att med fredliga medel uppnå demokrati, skriver Margot Wallström.

DEBATT. För fem år sedan önskade Tunisiens befolkning förändring, värdighet och demokrati. Den tunisiska revolutionen blev startskottet för den förändringsprocess som alltjämt pågår i delar av arabvärlden, och som i hög grad kommit att påverka även Sverige och övriga Europa.

Tunisien lyckades med det som många länder i regionen misslyckades med; att med fredliga medel uppnå demokrati. I morgon tilldelas Nobels fredspris välförtjänt den tunisiska dialogkvartetten för dess avgörande insatser efter den tunisiska revolutionen.

Kvartetten, Tunisiens ledande fackförening och arbetsgivarorganisation,  människorättsorganisationen Tunisian Human Rights League och det nationella advokatsamfundet, tog en ledande roll för att ena ett samhälle som höll på att slitas isär. Kvartetten var en starkt drivande kraft bakom antagandet av en ny, och för regionen unik, demokratisk konstitution. Detta under en period då den demokratiska processen i Tunisien höll på att kollapsa.

Efter fria och demokratiska val i början av året styrs Tunisien nu av en president och en bred koalitionsregering. En tredjedel av ledamöterna i parlamentet är kvinnor, en andel som hör till de högsta i regionen. Kvinnor spelar generellt en viktig roll inom politik och samhällsliv, och jämställdhet poängteras i konstitutionen, även om många utmaningar alltjämt kvarstår.

När jag tillträdde som utrikesminister bestämde jag mig för att tidigt besöka Tunisien för att visa Sveriges stöd till den väg som landet valt. Under mitt besök i februari träffade jag företrädare för regeringen, civilsamhället och näringslivet för samtal om landets politiska och ekonomiska utveckling, säkerheten i närområdet och mänskliga rättigheter. Jag lämnade Tunis inspirerad och hoppfull om att Tunisien, trots stora utmaningar, har goda möjligheter att bevara och utveckla demokrati och stabilitet i en region där just dessa värden är en bristvara.

Den nära relationen mellan Sverige och Tunisien manifesterades tydligt vid statsbesöket av president Essebsi till Sverige i början av november. Under besöket meddelades att vi kommer att återöppna den svenska ambassaden i Tunis. En närvaro på plats öppnar ett nytt kapitel i våra relationer, och ger oss möjligheter att intensifiera vårt stöd för demokratin samt främja den ekonomiska utvecklingen i landet.

Tunisien står inför stora utmaningar. På säkerhetsområdet, där terroristdådet i Tunis i november påminde om de krafter som verkar i regionen och de utmaningar det innebär att motverka dessa. På det ekonomiska området, där reformer behövs och många väntar på förbättringar i vardagen, inte minst den yngre generationen som modigt konfronterade den gamla auktoritära regimen. På det institutionella området, där man kommit långt men behöver omsätta konstitutionens löften i praktisk handling.

Med en demokratiskt vald ledning, ett aktivt civilsamhälle och ett samarbete med omvärlden finns möjligheter att överkomma dessa utmaningar. Sverige bidrar på flera sätt. Vi har ett omfattande bilateralt samarbete för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Svenska företag sysselsätter mer än 5 000 tunisier, en siffra som växer.

Ett pluralistiskt och stabilt Tunisien kan fortsätta inspirera regionens ungdomar, kvinnor och män som med gemensamma krafter valt demokratins väg. Den är inte alltid är enkel, men alltid rätt.

Valet av den tunisiska dialogkvartetten för fredpriset är ett erkännande till alla krafter i regionen som på fredlig väg strävar efter demokratisk förändring. Vi välkomnar och ser fram emot pristagarnas traditionsenliga besök i Stockholm efter prisutdelningen i Oslo.

Margot Wallström