ÅSIKT

Regeringens förslag löser inte problemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

SD: Vi måste först få ett förbud mot allt hitrest tiggeri i Sverige

Markus Wiechel och Kent Ekeroth, SD.

Under onsdagsförmiddagen presenterade regeringen ett flertal nya förslag för att komma tillrätta med dagens mycket omfattande tiggeriproblem. Bland annat finns förslag om att förbjuda organisering av tiggeri och att underlätta för markägare att avhysa illegala bosättningar. Båda dessa förslag är mycket välkomna steg i rätt riktning. De ligger nära det Sverigedemokraterna påtalat under längre tid och vi välkomnar regeringens debut till ett mer seriöst förhållningssätt till det hitresta tiggeriet.

Dock så behöver förslagen ses över en extra gång. En del åtgärder skulle i praktiken verka kontraproduktivt, vilket bekräftas om man väljer att lyssna till uttalanden från bland annat Rumäniens ambassadör. Genom att frivilligorganisationer underlättar för hitresta tiggare att få tillgång till egen bosättning ökar tillströmningen av det hitresta tiggeriet och förenklar för EU-migranterna att fortsätta med en ohållbar verksamhet.

Regeringens hållning befäster på så sätt ett redan akut utanförskap och försvårar för hemländerna att integrera sina romska medborgare i samhället. Om inte detta stoppas riskerar man förvärra social misär, bidra till en inhuman exploatering av utsatta människor och självklart också riskera ökad brottslighet som en följd av fattigdom och utanförskap.

Situationen i dag är mycket allvarlig och omfattande. Att man inte vågat ta i frågan tidigare tycker vi är synd, då fenomenet med organiserat tiggeri inte är särskilt nytt. När vi i samband med EU-valet och riksdagsvalet lanserade förbud mot det organiserande och hitresta tiggeriet saknades det vilja att lyssna på vad vi framförde. I stället hävdade man bestämt att det ”inte går att förbjuda fattigdom” och avfärdade i vissa fall det organiserade tiggeriet som en myt.

Även om regeringens nuvarande hållning är positiv så har utvecklingen sprungit dem förbi. Problemet är i dag så pass omfattande att det inte räcker att bara rikta åtgärder mot de som organiserar tiggeriet. Vi måste först förbjuda allt hitrest tiggeri i Sverige.  

Regeringen bör även komplettera sitt förslag med ett visumtvång för de länder tiggarna primärt kommer ifrån. Det skulle hindra det utländska tiggeriet från att komma till Sverige. Utöver detta bör regeringen möjliggöra för vårt rättsväsende att utvisa de utländska tiggare som redan befinner sig i landet. Regeringen måste dessutom se till att man hårdare tillämpar redan existerande lagar som gör gällande att EU-medborgare måste kunna försörja sig själva för att vistas i landet i mer än tre månader.

Vår ambition är att finna lösningar för att dessa människor ska få chansen till ett drägligt liv i sina hemländer, där barnen får gå i skola och de vuxna kan få ett arbete. Om regeringen menar allvar med sin vilja att lösa tiggeriproblemet är detta kritik man bör ta till sig. Ett fullständigt förslag kan ge en hållbar lösning.
 

Markus Wiechel

Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson, (SD)

Kent Ekeroth

Riksdagsledamot i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson, (SD)

ARTIKELN HANDLAR OM