Vi kritiserade vinster - skolan stängde av oss

Lärare: Academedia stoppar oss från att jobba och tystar våra elever

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter att ha skrivit flera debattartiklar där vi uttalat kritik mot att skolor ska drivas av aktiebolag och riskkapitalbolag har vi nu blivit avstängda från våra jobb som lärare på en av Academedias skolor, skriver Göran Drougge och Magnus Ekblom.
Foto: JOHNÉR
Efter att ha skrivit flera debattartiklar där vi uttalat kritik mot att skolor ska drivas av aktiebolag och riskkapitalbolag har vi nu blivit avstängda från våra jobb som lärare på en av Academedias skolor, skriver Göran Drougge och Magnus Ekblom.

DEBATT. Vi är två lärare som för några veckor sedan (den 21 och 24 november) avskedades respektive avstängdes efter lång och trogen tjänst på en stor Academediaskola i Stockholm. Anklagelserna som Academedias ledning riktar mot oss är att vi skulle ha varit ”grovt illojala mot företaget” och att vi ”arbetsvägrat” samt att vi utgör ”arbetsmiljöhot”.

Den ene av oss blev avstängd för att ha ifrågasatt avskedandet av den andre. Trots hot och lögner från rektorn berättande vi om vår bild av avskedandet för kollegor och elever.

Efter att ha avskedat den förste av oss på stående fot – han fick fem minuter på sig att under förnedrande former lämna in sin nyckel och dator samt lämna skolan – sa rektorn, på ett möte dit alla skolans lärare var kallade, att personalen inte fick berätta för eleverna att läraren blivit avskedad. I stället skulle vi säga att rektorn och den avskedade läraren ”bestämt sig för att gå skilda vägar”.

Academedia har inte en enda gång backat upp sina anklagelser med något konkret dokumenterat fel vi skulle ha begått, något som vi skulle ha möjlighet att bemöta. Vi ställde frågan direkt vid avskedandet/avstängningen: Vad har vi gjort för fel? Svaret från Academedia: ”Det får ni reda på senare”. Varken vi eller våra fackliga ombud har ännu fått höra något om de påstådda ”felen”.

Vi har arbetat i nio respektive 16 år på samma skola. Inte en enda anmärkning mot vårt lärarjobb har presenterats under dessa år. Nyligen har Academedia backat när det gäller avskedandet, och kräver nu i stället att vi båda ska omplaceras till andra skolor. Vi är fortfarande avstängda från all undervisning. De har fortfarande inte presenterat vad vi har gjort för fel.

Vi har båda skrivit flera debattartiklar (bland annat i Aftonbladet) där vi uttalat kritik mot att skolor ska drivas av aktiebolag och riskkapitalbolag. Vi är också medlemmar i föreningen Elevintresse före vinstintresse. Vi tror att det är där skon klämmer för Academedias ledning: de gillar inte kritik mot sina vinstintressen.

Vi är även aktiva i den lokala fackliga klubben samt i skyddsombudsfrågor. Den ena av oss har under åtta år varit skolans skyddsombud, och i den rollen kämpat för en säkrare och bättre arbets- och studiemiljö, många gånger i konflikt med skolledningen. Vår fackliga personalklubb på arbetsplatsen har varit en av Academediaskolornas mest aktiva. Även detta tror vi spelar roll.

Under gångna veckor har vi båda fått ett enormt stöd av elever och kollegor. Hundratals sms har strömmat in från oroliga elever som undrat vad som hänt.

När eleverna fick reda på avskedandet/avstängningen av oss blev många av dem upprörda. De tyckte att skolan hade agerat fel. Flera elever skrev debattinlägg och gick ut på Internet i olika sociala medier för att visa sitt missnöje. Bland annat kritiserade de skolan på dess Facebooksida.

Följden blev att rektorn och Academedias verksamhetschef skällde ut de kritiska eleverna och tog bort den betygsättande funktionen på Facebooksidan. 

Och när rektorn fick reda på att elever skrivit ett debattinlägg om avskedet blev eleverna tillsagda att visa upp inlägget för rektor och verksamhetschef. Eleverna tvingades inför dessa att försvara sitt syfte med att försöka publicera inlägget.

Detta agerande från Academedias håll står i direkt konflikt med läroplanens och andra styrdokuments betoning av att fostra eleverna till att bli aktiva medborgare med ett kritiskt förhållningssätt.

Elever har en lagstadgad rätt till en god utbildning och en trygg arbetsmiljö och det är därför av yttersta vikt att skolans huvudmän – kommunala såväl som riskkapitalbolag – för en personalpolitik som främjar dessa mål.

Detta agerande från Academedia, där man i första hand är rädd för skolans rykte utåt, står i direkt i strid med betoningen att uppmuntra elevernas kritiska förhållningssätt som finns i läroplanen och andra styrdokument. Vilken bild vill Academedia ge till eleverna i de skolor de driver? Att företagets vinstintressen är viktigare än att tillåta eleverna vara kritiska mot skolan? Att vinstintressena går före elevintressena?


Göran Drougge, lärare på en Academediaskola sedan 16 år
Magnus Ekblom, lärare på en Academediaskola sedan nio år


Båda är medlemmar och aktiva i Lärarnas Riksförbund samt föreningen Elevintresse före vinstintresse.

Publicerad:

LÄS VIDARE