ÅSIKT

Barnskötarna larmar: Vi har för många barn

Debattören: Ny undersökning visar på utmaningarna i förskolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: JOHNÉR
Över hälften av barnskötarna anger att deras förskola inte följer eller helt saknar riktlinjer om barngruppernas storlek, skriver Tobias Baudin.

DEBATT. I Sverige är 83 procent av alla 1–5-åringar inskrivna i förskolan. Det är en fantastisk verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet för barnen och gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb och föräldraskap.

Ryggraden är den yrkesskickliga personalen som leker, tröstar, äter, löser konflikter och läser sagor. Därmed skapar de den sociala och trygga miljö som möjliggör barnens lärande.

Men hur goda förutsättningar har personalen på jobbet? Kommunal presenterar i dag nya siffror som bygger på en medlemsundersökning där över 3 900 barnskötare intervjuats.

En majoritet av barnskötarna anser att de har goda förutsättningar att ge barnen en god omvårdnad. Men medlemsundersökningen visar också på ett antal utmaningar som måste tas på allvar. Grundläggande är förstås barngruppernas storlek och bemanningen.

Barngruppernas storlek. För att skapa en meningsfull och trygg verksamhet krävs det att antalet barn och antalet barnskötare och förskollärare passar ihop.

Över hälften av barnskötarna anger att deras förskola inte följer eller helt saknar riktlinjer om barngruppernas storlek. I sex av tio kommuner är barngrupperna större än de riktmärken som Skolverket har satt upp.

Det riskerar att minska personalens möjligheter att tillgodose varje barns individuella behov av omsorg – och därmed skapa möjlighet för lärorik förskola.

Bemanningen är för låg. Så många som 65 procent av barnskötarna anger att bemanningen är otillräcklig flera gånger per vecka.

En av tre barnskötare anger att bemanningen är så låg att det innebär en risk för barnen någon gång varje vecka eller mer. Det är en försämring med åtta procentenheter från Kommunals medlemsundersökning 2012.

Det bidrar till stress, mindre möjlighet att ta rast, planera verksamheten och kunna vara flexibel i bemötande och kreativitet. Detta är självklart ohållbart, bemanningen behöver öka så att personalen i förskolan får de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Utan yrkesutbildade barnskötare riskerar förskolans höga anseende att skadas. Två tredjedelar av de kommunala arbetsgivarna hade under 2016 problem att rekrytera nyexaminerade från barn- och fritidsprogrammet. Samtidigt vet vi att 40 procent av barnskötarna har otrygga anställningar och deltider. Då är det svårt att locka till yrkesutbildningen.

Sverige har fortfarande en barnomsorg i världsklass, men ska den förbli det krävs att bemanningen säkras.

Barnskötares yrkesutbildning ska leda till anställningsbarhet och en god arbetsmarknad så att fler vill utbilda sig till barnskötare. Samtidigt måste arbetsmiljön förbättras och arbetsgivarna leva upp till riktlinjerna om personaltäthet och barngruppernas storlek.

Det är dags för en stor satsning på barnsomsorgen. Så ser vi till att barn, föräldrar barnskötare och förskollärare fortsätter att vara trygga i vetskap att barnen har det bra på en förskola i världsklass.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM