ÅSIKT

Sverige kan bättre i frågan om klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Annika Jacobson: S och MP måste sträva efter att ligga i framkant

Foto: P-O Sännås.
Stockholmarna behövde regnet som en påminnelse om den viktiga klimatfrågan.
Annika Jacobson, Greenpeace.

I dag arrangerar FN ett kritiskt toppmöte på initiativ av generalsekreterare Ban Ki-moon. Mötet handlar om den kanske viktigaste globala utmaning vi står inför idag: hur vi ska motverka klimatförändringarna och istället vända trenden innan det är för sent.

Tiden rinner iväg och vårt gemensamma utrymme att förhindra den globala uppvärmningen minskar för var dag vi fortsätter på den inslagna vägen. På toppmötet i dag kommer statsminister Fredrik Reinfeldt att hålla ett av sina sista internationella tal som statsminister och kanske också ett av de viktigaste.

Bokslutet för alliansregeringens klimat- och energipolitik är tudelat. Satsningarna på förnybar energi har varit positiva, om än inte tillräckliga. Att slå fast att nybygge av kärnkraft inte ska subventioneras av staten var ett viktigt beslut. Men att samtidigt öppna upp för nya reaktorer cementerar en låsning i svensk energipolitik kring kärnkraftens vara eller icke vara som utgör en effektiv bromskloss för de långsiktiga politiska signaler som investerare och industri är beroende av.

Samtidigt som de globala förnybara investeringarna accelererar har svenska beslutsfattare simmat runt utan vare sig mål eller mening i en inrikespolitisk fiskdamm och käbblat om gårdagens energilösningar.

När vi nu troligtvis kommer att få en rödgrön regering, som dessutom måste söka samarbete över tidigare blockgränser, måste Sverige sträva efter att bli en internationell föregångare i klimat- och energifrågor. Sveriges påverkan i klimatförhandlingarna kan vara stor om vi lyfter blicken från enbart nationella koldioxidutsläpp. Genom att vara en progressiv kraft som går före i klimatarbetet drar vi vårt kanske enskilt viktigaste strå till stacken.

Många är de som har pekat på svårigheterna för Socialdemokraterna att tillsammans med Miljöpartiet baxa igenom en stabil och hållbar politik, inte minst inom energiområdet. Men om man tar fasta på vad man är överens om kommer vägen mot målet vara enklare än vad många tror.

Det finns inom S och MP en grund för miljöpolitiskt progressiva och stabila överenskommelser. Socialdemokraternas så kallade ”Framtidskontrakt” som beslutades av kongressen 2013 kan utgöra en utgångspunkt för förhandlingarna: ”Vårt vägval är odiskutabelt. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara.”

Det finns dessutom ett parlamentariskt starkt stöd för en energiomställning, en utfasning av kärnkraften liksom en omställning av Vattenfall, från fossilvärsting till klimatpionjär.

Följande tre områden måste utgöra grundbulten för kommande regering för en stabil svensk och långsiktigt hållbar klimat- och energipolitik:

Annika Jacobson,

chef för Greenpeace Sverige