ÅSIKT

Föräldrar, planera skolåren tillsammans med barnen!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Med anledning av att sommarlovet snart är slut och en ny skoltermin börjar – uppmanar jag Sveriges föräldrar att stödja och följa sina skolbarns studier.

Artiklar om skolan publiceras i stort sett varje vecka och de berör bl a. hur dåligt skolbarn mår, stressig skolmiljö, skolk, outbildade lärare med mera. Allt detta är naturligtvis självklart självskrivet att upplysa om och debattera kring men något som däremot aldrig berörs är föräldrarnas engagemang.

Många skolbarn skulle må och prestera bättre i skolan om de fick stöd i hemmet med sina studier. Föräldrars insyn i skolgången har stor betydelse för barns utveckling och prestationsförmåga.

Det rör sig inte bara om att träna glosor och ta del av barnens betyg utan det handlar om att kontinuerligt fråga om vad som händer i skolan och ta reda på vad barnet måste lära in inför kommande prov och läxförhör.

Stöd barnet i studieplaneringen och följ upp hur det går. Det ger en bättre sammanfattande bild på vad som händer och barnet kan planera därefter.

Föräldrarna får också bättre helhetssyn och kontroll när studieplaneringen fungerar.

Regler blir självklara att införa och gränser behöver sättas eftersom det blir uppenbart vad som är viktigast – i första hand SKOLAN kontra fritidsaktiviteter/internet.

Tiden räcker helt enkelt inte till för läxläsning och sent chattande med kompisar varje kväll eller kanske två fotbollsträningar och en match/vecka.

Föräldrar med insyn kan lättare styra upp en tonårsrevolt om de tillsammans med barnet planerar skolgången redan från klass 6.

Alltifrån skolämnen, den sociala kontakten med klasskamraterna, lärarkontakten och allt annat som händer i skolvärlden kan leda till intressanta diskussioner med barnet.

När en dialog är regelbundet förankrad kan en förtrolig gemenskap skapas mellan barn och förälder.

Engagemanget och intresset som visas omvandlas till en trygghet för barnet.

Stressen minskar när barnen får positiv och stödjande uppmärksamhet.

Föräldraskapet stärks. Studieresultaten förbättras.

Det som är allra väsentligast är att skolbarnet får ge sin version av hans/hennes situation – det är inte bara lärarens åsikt som har betydelse.

Att bry sig är aldrig fel – allra minst fel när det gäller våra barn!

Anna-Marie Westerdahl

4-barnsmamma/egen företagare